Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

Rasismforskning

Vi samordnar en bred, metodologiskt öppen och mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Forskningsnätverk

Forskarseminarier

Bokreleaser

NYHET: EUROPEAN ISLAMOPHOBIA REPORT (EIR) 2017 FINNS TILLGÄNGLIG!

Nu har European Islamophobia report (EIR) för 2017 publicerats. 40 forskare och människorättsförsvarare som specialiserat sig inom fält som rasism-, genus- och diskrimineringsstudier presentera lägesrapporter från 33 europeiska länder. Förutom att belysa hur islamofobi inverkar i olika sektorer, såsom arbetsmarknad, utbildning och politik, bidrar de med landspecifika åtgärdsrekommendationer och en händelsekronologi. Rapporten från Sverige är skriven av CEMFOR:s forskare Mattias Gardell och Mehek Muftee och grundas i en genomgång av forskning och nyheter från 2017. Rapporten riktar sig främst till organisationer och aktörer inom civilsamhället och ger en översiktlig bild över läget gällande islamofobi och antimuslimska hatbrott.

Rapporten kan laddas ner här