Seminarieserie om rasism i förskola och skola

Saknar du tillräckliga kunskaper om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola? Vill du veta mer om rasismens vad, hur och varför? Hösten 2021 anordnar Barn- och ungdomsvetenskapen och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet en seminarieserie om rasism i förskola och skola.

Seminarierna riktar sig till studenter inriktade mot arbete med barn och unga (med blivande lärare som främsta målgrupp), liksom till yrkesverksamma lärare samt anställda vid Uppsala universitet.

Syftet med seminarieserien är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion. Vid tre seminarier har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

Rasism i skola och förskola då och nu – en introduktion
Tisdag 7 september, 15:15-17:00 
Mattias Gardell, Mehek Muftee & Hassan Sharif (Uppsala universitet)
Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67029101696

Rasism i pedagogisk verksamhet – upptäcka, förstå och agera 
Tisdag 5 oktober, 15:15-17:00 
Emma Arneback & Jan Jämte (Örebro universitet)
Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67029101696

Nationella minoriteter i ett skolperspektiv – Fokus på romer, antiziganism och motberättelser 
Tisdag 16 november, 15:15-17:00 
Christina Rodell Olgaç & Angelina Dimiter-Taikon (Södertörns högskola)
Mötesrum i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67029101696

Kontaktpersoner: Anne-Sofie NyströmHassan SharifMehek Muftee

Senast uppdaterad: 2021-10-26