Utbildning och rasism, diskriminering och integration

The establishment of this theme in 2022 was a strategic initiative on CEMFOR’s behalf, as we saw a need to coordinate and consolidate the previously unconnected disciplinary research environments across Uppsala Univerity that engaged with the relationship between education, racism, discrimination and integration.

Our multidisciplinary work within this field is interested in on how public pedagogy of racism, discrimination and wider politics of exclusion runs as inherent element of various institutional and other practices of education in Sweden and beyond. We are also interested in how various forms of racism, discrimination, and exclusion are enacted and perpetuated in educational contexts and how these nest intersecting forms of stigmatisation and gatekeeping in both everyday/informal and institutional/formal dimensions.

Formal research networks:

Uppsala Interdisciplinary Network for Studies on Racism and Education
Finansiär: The Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), Uppsala University

Trots skolans demokratiska uppdrag, tillhör rasism och diskriminering vardagen i den svenska förskolan och skolan. Studier vittnar om att skolan är den plats i samhället där rasism och diskriminering är vanligast, och att skolan sviker i sitt ansvar. Det saknas kunskap om rasism och diskriminering bland skolans personal och det finns stora skillnader mellan olika förskolor och skolor i vilken mån arbetet för att främja barns och ungas lika villkor bedrivs systematiskt. Detta forskningsnätverk syftar till att samla och koordinera den expertis som finns i Sverige om rasism och diskriminering i den svenska förskolan och skolan. Vi vill erbjuda en mötesplats för utbyte mellan forskare från olika discipliner, teoretiska fält, och metodologiska ansatser. Därmed strävar nätverket efter att överbrygga de gränser och den brist på interaktion som kännetecknar forskningen om rasism och diskriminering i skolan. Vi är övertygade om att det behövs interdisciplinäritet om vi ska kunna få en systematisk bild av rasismens och diskrimineringens omfattning, uttryck, orsaker och konsekvenser i dagens skolvärld.

Learning, prevention and consequences of antisemitism in the Swedish educational system: National research network
Finansiär/Funded by: Vetenskapsrådet/The Swedish Research Council

The network has been designed to bring together researchers who are active across a range of research projects concerning the Jewish minority and antisemitism in the Swedish school and educational system. The focus of the network will be to facilitate and initiate empirically as well as theoretically informed multidisciplinary research on 1) understanding 2) learning about and 3) preventing antisemitism in the Swedish school and educational system more broadly, in order to help and guide educational initiatives that strive to reduce antisemitism. The network will also develop research initiatives that recognize the importance of including the perspectives and experiences of the Jewish minority and Jewish individuals, when researching, producing knowledge, and teaching about antisemitism.

Última actualización: 2023-10-16