Past Research Projects

Arga vita män?

Arga vita män? En studie av våldsbejakande rasism, korrelationen mellan organiserad och oorganiserad våldsbrottslighet och ultranationalismens affektiva dimensioner​.

Finansiär: Vetenskapsrådet (ca 4 000 000 kr).

Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat

Med vår grund i  urfolks- och genusperspektiv, urfolksmetodologier/teorier, rasismforskning och i en tvärvetenskaplig miljö med humaniora, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap, och med ledning av forskare som själva är urfolk bedriver vi forskning och utvecklar även tekniska, sociala och sociotekniska innovationer och lösningar i förhållande till de utmaningar som följer med klimatförändringar och beroende av fossila bränslen.

Finansiär: FORMAS Dnr 2017-01923, inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat. Projektet  samverkar med ”Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi”, FORMAS framtida forskningsledare Dnr 2016-01039, också under ledning av May-Britt Öhman. 

After deportation

This is a study of post-deportation outcomes. It focuses on what happens to asylum seekers after deportation from Sweden and their experiences. Although there is growing literature on detention and deportation, academic research on post-deportation is scarce.

En studie om muslimska kvinnors erfarenheter av islamofobi och deras arbete med konst och aktivism

This project aims to gain deeper knowledge on Muslim women’s experiences of Islamophobia and their strategies of coping, negotiating and resisting stereotypical discourses on Muslims in Sweden. The second part of the aim of this project is to understand how Muslim women make use of creative artistic methods such as mural artwork, theatre, and poetry in order to claim their voice, and sometimes counter stereotypical notions that persist of them within the Swedish society. 

Finansiär: Vetenskapsrådet, 2 638 000 kr.

Illustrations of Humans as Species and Race

The project aims at investigating how science used different illustrational practices to shape the human as species and race.

Financier: The Swedish Research Council, 2 000 000 SEK.

Immigrant mothers – racialized children. Pathways, conflicts and visions

What are the connections between migration and racism? In what way can transfers between mothers and their children, as in the case of memories, values, as well as material and symbolic resources, contribute to better manage everyday racism and discrimination? 

Financier: The Swedish Research Council (Vetenskapsrådet) 

Code, narrative, history: Making sense of Ancient DNA in Contemporary culture

The project investigates how contemporary archaeogenetical research in Sweden, France and the United Kingdom is translated into cultural and political narratives.

Financier: Riksbankens jubileumsfond, 8 000 000
Anslagsförvaltare: Stockholms universitet

Metodologiska laboratorier

Syftet med projektet är att utveckla etiskt och vetenskapligt hållbara metoder, för att mäta diskriminering på grund av ras, etnicitet och religion på nationell nivå.

Finansiär: Vetenskapsrådet, 5 000 000 kr.

Pandemi i det arktiska Norr

Unikt forskningsprojekt om pandemin i Norrbotten
En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län.

Projektbeskrivning
Finansiär: LTU, enheten för historia vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle,  har tilldelats 3,089 miljoner SEK av forskningsrådet FORMAS, för ett tolv månader långt projekt för att samla kunskap och erfarenheter från den pågående pandemin. 

Projektledare: May-Britt Öhman, Docent i miljöhistoria, gästforskare, enheten för historia, LTU. Forskare vid CEMFOR.

9. Waiting

Waiting

This is a study of undocumented migrants waiting for residence permits in Sweden. It focuses on their experiences of time and how their ‘irregular’ status is articulated while waiting.

This project is located under the Department of Social Anthropology Stockholm University.

Last modified: 2023-10-16