Internationellt vetenskapligt råd

2022-2024

Ordförande

 • Ruth Wodak, Chair of the International Advisory Board, Professor of Discourse Studies, University of Vienna, Austria & Lancaster University, UK

Ledamöter

 • Lilie Chouliaraki, Professor in Media and Communications, London School of Economics, UK.
 • Mattias Ekman, Docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet. 
 • Anne-Marie Fortier, Professor in Sociology, Lancaster University, UK. 
 • Aristotle Kallis, Professor of Modern and Contemporary History, Keele University, UK
 • Anders Neergaard, Professor i sociologi, Linköpings universitet. 
 • Swati Parashar, Professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet. 
 • Ester Pollack, Professor i journalistik, Stockholms universitet.   
 • Jens Rydgren, Professor i sociologi, Stockholms universitet.  
 • Anna Triandafyllidou, Professor in Migration and Integration, Ryerson University, Toronto, Canada.
 • Teun van Dijk, Professor of Discourse Studies, Pompeu Fabra University Barcelona, Spain.  

2016-2021

 • Mahmood Arai, Professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
 • Alireza Behtoui, Docent i sociologi, socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Wendy Brown, Professor i statsvetenskap, UC Berkeley, USA
 • Patricia Hill Collins, Professor i sociologi, University of Maryland, USA
 • Angela Davis, Professor Emeritus vid institutionerna för medvetenshetshistoria och feministiska studier, UC Santa Cruz, USA
 • Cora Alexa Døving, Seniorforskare, HL-centret, Oslo
 • Philomena Essed, Professor i kritiska ras-, genus och ledarskapsstudier vid Antioch University, USA
 • Paul Gilroy, Professor i amerikansk och engelsk litteratur, King’s College, Storbritannien
 • David Theo Goldberg, Professor och föreståndare vid University of California Humanities Research Institute, California University, USA
 • Santiago Castro Gómez, Pontificia Universidad Javeriana, Institutet för sociala och kulturella studier; Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia
 • Ghassan Hage, Professor i antropologi, Melbourne University, Australien
 • Stefan Jonsson, Professor vid REMESO, Linköpings universitet
 • Suvi Keskinen, Professor, CEREN, Helsingfors universitet
 • Achille Mbembe, Professor vid WISER, University of the Witwatersrand, Sydafrika
 • Chandra Talpade Mohanty, Professor i kvinno- och genusstudier, samt Dean's Professor i humaniora, Syracuse University, USA
 • Diana Mulinari, Professor i genusvetenskap, Lunds universitet
 • Paulina de los Reyes, Professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet
 • Lena Sawyer, Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet
 • Joan Wallach Scott, Harold F. Linder Professor i samhällsvetenskap, Princeton University, USA
 • Mekonnen Tesfahuney, Professor i kulturgeografi, Karlstad universitet 

Senast uppdaterad: 2023-10-12