Styrelse

Ordförande

  • Universitetslektor Sandra Friberg (Juridiska fakulteten), tf. ordförande

Ordinarie ledamöter

Doktorandrepresentanter
Doktorand Daniel Rosenblum (Kulturgeografiska institutionen)

Adjungerade
Claes Tängh Wrangel (Tf. föreståndare CEMFOR)
Michał Krzyżanowski (vetenskaplig ledare CEMFOR)

*Alla ordinarieledamöterna är utsedda av fakulteterna för en period av 3 år. Nuvarande mandatperioden för samtliga är 01/01-2022 - 31/12-2024. Doktorandrepresentanterna utses av doktorandnämneden för en period av 1 år.

Senast uppdaterad: 2022-03-18