Lediga tjänster

Uppdrag som föreståndare för Cemfor
Härmed utlyses uppdraget som föreståndare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor). Föreståndaren ska vara disputerad och bedriva egen forskning inom Cemfors profilområden samt anställd tillsvidare vid en enhet vid Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Föreståndaren utses med tre års förordnande och uppdragets omfattning är 50 % av heltid.

Syftet med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism är att vid Uppsala universitet bedriva, främja, understödja och samordna forskning   inom profilområdena "integration, rasism och diskriminering". Målet är att planering och organisering av den vetenskapliga verksamheten ska bidra till att konsolidera Cemfor som nationellt och internationellt ledande miljö.

Cemfor ska:

 • Koordinera befintliga kompetenser och pågående forskning vid Uppsala universitets alla fakulteter om rasism och områdena integration och diskriminering.

 • Bevaka utlysningar av forskningsmedel och löpande informera forskare vid Uppsala universitet om forskningsutlysningar med relevans inom angivna områden.

 • Koordinera och initiera mångvetenskapliga projektansökningar inom angivna områden som på olika sätt kan knytas till Cemfors verksamhet.

 • Bedriva internationellt högtstående forskning om integration, rasism och diskriminering och bidra till ny kunskap inom dessa områden.

 • Bedriva mångvetenskapliga forskarseminarier med fokus på angivna områden.

 • Arrangera nationella och internationella konferenser inom angivna områden.

 • Informera om verksamheten och samverka över institutions- och fakultetsgränser för att därigenom synliggöra Cemfors verksamhet inom hela UU.

 • Utveckla forskning inom angivna områden i relation till verksamheten vid Teologiska fakulteten och vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) samt Forum för judiska studier (FJS).

Föreståndaren är centrumbildningens ledare med uppdrag att fortlöpande leda, företräda och utveckla centrumbildningens verksamhet. I uppdraget ingår att aktivt kommunicera Cemfors verksamhet inom och utanför Uppsala universitet. Hen är direkt underställd prefekten, och har en arbetsledande uppgift. Föreståndaren är den vetenskapliga ledarens chef. I föreståndarens uppdrag ingår att:

 • Leda centrumbildningens verksamhet och utveckling samt ansvara för intern styrning och kontroll.
   
 • Ta fram förslag på verksamhetsplan och genomföra beslutad verksamhetsplan.
   
 • Säkerställa att verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

 • Vara huvudföredragande i styrelsen med ständig närvaro- och yttranderätt.
   
 • Ansvara för att centrumbildningen har erforderligt tekniskt och administrativt stöd.

Föreståndaren utses efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innefatta följande:

 • ett ansökningsbrev om hur den sökande ser på uppdraget som föreståndare och hur den sökande vill bidra till Cemfors utveckling
 • redogörelse för verksamhet av relevans för det aktuella uppdraget (CV inklusive publikationslista)


Ansökan skickas per e-post till utbildningsledare Kim Solin senast 23 maj 2022 på adressen  kim.solin@uu.se med ämnet ”Cemfor föreståndare”.

Upplysningar om uppdraget lämnas av
Anders Sjöborg, prefekt för Teologiska inst.
anders.sjoborg@teol.uu.se
018-471 6205

Kim Solin, utbildningsledare
kim.solin@uu.se
018-471 2747

Senast uppdaterad: 2022-05-02