Minnesdag för Rasbiologiska institutet väckte stor uppmärksamhet i media

2022-02-22

Förra veckans difgitala minnesdag 100 år i Rasbiologiska institutets skugga rönte stor uppmärksamhet i media. Här listar vi en samling av nyhetsartiklar och reportage som följde på dagen. Minnesdagen arrangerades tillsammans med Forum för judiska studier och Centrum för forsknings- och bioetik. Berörda enskilda och grupper, organisationer och forskare bjöds in för att diskutera och dela med sig erfarenheter av rasbioloigiska isntitutets verksamhet och konsekvenser.