Så drabbades samerna av den rasbiologiska forskningen

2021-12-14

Rasbiologiska institutets arbete med att kategorisera folkgrupper i olika raser och värdera dem sinsemellan baserades på jämförelser mellan personer som ansågs representera olika raser. Ett särskilt stort intresse riktades mot den samiska befolkningen i egenskap av att vara Sveriges enda urfolk.

–  Jag skulle säga att det var väldigt stort fokus på samer och att samer var deras främsta studieobjekt. Men det fanns andra grupper också som romer, resandefolk, judar och finnar som undersöktes. Det handlade om att skapa bilder om vad som är svenska ideal. Vad är svenskhet? säger May-Britt Öhman, som är forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR). Läs vidare på Uppsala universitets nyhetsbrev