Nyhet: Forskaren May-Britt Öhman tilldelas finansiering från Vetenskapsrådet (VR) för sitt projekt "Sijddaj máhttsat betyder "kommer hem"

2021-11-09

2022 är det ett sekel sedan Statens institute för rasbiologi öppnade. Det fysiska arvet från institutet består av omkring 12000 foton, av vilka majoriteten är på samer, samt brev, dokument och mätningar av människor. 

Sammanfattning:
2022 är det ett sekel sedan Statens institute för rasbiologi öppnade. Det fysiska arvet från institutet består av omkring 12000 foton, av vilka majoriteten är på samer, samt brev, dokument och mätningar av människor. På Uppsala universitet, och på många andra statliga institutioner i Sverige finns mänskliga kvarlevor av samer. Placerat på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, Uppsala universitet, har projektet ”komma hem” ambitionen att just föra ”hem” samiska kulturella artefakter och mänskliga kvarlevor, samtidigt som man utforskar hur samiska samhället och individer kan relatera till (im)materiella minnen, med stöd av akademisk forskning och praktik samt med utveckling av forskningsetik för att innefatta urfolksperspektiv – samiska perspektiv. Det är en omfattande vändning bort från (internaliserad) kolonialism, till möjligheten för samer att inte längre vara ”den Andre” utan istället vara hemma. Lett av en samisk /urfolksforskare är detta ett supradisciplinärt projekt i samverkan med det samiska civilsamhället, som arbetar kollaborativt och aktionsinriktat. Kunskapsteoretisk och metodologisk grund hämtas inom Teknik- och vetenskapshistoria, Feministisk teknovetenskap, Rasismforskning, Urfolksstudier, och samarbetar med samiska organisationer, individer, konstnärer och aktivister, samt policyskapare, samt söker även engagera personer inom de statliga institutioner där samiska mänskliga kvarlevor och kulturella artefakter nu förvaras. Det är inte endast samer som är i behov av att ”komma hem”, arvet av rasbiologin har omfattande negativ påverkan på majoritetssamhället och blicken behöver vändas, etik, värden och goda relationer behöver lyftas fram.

Huvudsökande: Docent May-Britt Öhman
Medsökande: Professor Kim TallBear, University of Alberta, Faculty of Native Studies
Finansiär: Vetenskapsrådet, Dnr 2021-03080 6 120 000 kronor