Svart feminism i Norden - Tidskriften ASTRA/Gästredaktör Jasmine Kelekay, forskare vid CEMFOR.

2021-03-29

Gästredaktör Jasmine Kelekay, doktorand i sociologi vid University of Santa Barbara och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR). 

Svart feminism i Norden berör svart feminism ur en rad olika infallsvinklar. ASTRA 1/21Astras marsnummer 2021 har temat ”Svart feminism i Norden

Ur ett utdrag av Jasmine Kelekays ledartext: "Numret fokuserar på svart feminism i Norden för att lyfta de svarta feministiska historier, upplevelser och perspektiv som osynliggörs och marginaliseras – inklusive inom antirasistiska, icke-vita och feministiska rum. /…/ Skribenterna i detta nummer representerar en mångfald av erfarenheter och perspektiv bland svarta feminister i Norden. Texterna illustrerar former av förtryck som svarta i Norden möter och överlevnadsstrategier och analytiska insikter vi utvecklat som konsekvens. Men – och detta är viktigt – dessa texter representerar också alla de sätt vi lever, känner, tänker och organiserar oss på bortom förtryckets ramar. I den svarta feminismens anda handlar detta nummer inte enbart om att synliggöra specifika former av förtryck vi upplever, utan också om lyfta de sätt på vilka vi länge skapat våra egna analyser, diskurser och rum där vi fritt kan uttrycka oss, drömma om och arbeta för en jämlikare värld."
För mer information om ASTRA 1/21 Svart feminism i Norden här