Nyhet! Professor Irene Molina och forskningsassistent Lobna Tuffaha har på Jämställdhetsmyndighetens uppdrag tagit fram en forskningsöversikt "Kvinnor och män i lokal demokrati".

2021-03-08

Forskningsöversikten ger en bild av tillgänglig forskning och andra studier som kan beskriva forskningsläget avseende kvinnors och mäns hinder och möjligheter till delaktighet och deltagande i lokal demokrati och lokalsamhälle i stad och landsbygd och pekar på platsrelaterade förhållanden, strukturella, kulturella och individuella bakgrundsfaktorer som inverkar på kvinnors respektive mäns förutsättningar och möjligheter.

Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie om förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att vara delaktiga och deltaga i den lokala demokratins och lokalsamhällets formella och informella sammanhang.

Rapporten kan laddas ner här