CEMFOR lanserar digitala stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala

2021-03-04

Välkommen till en stadsvandring om rasismens historia i Uppsala, skapad av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Syftet med vandringen är att uppmärksamma och öka medvetenheten om Uppsalas (anti-) rasistiska historia, hos lokalbefolkningen, besökare och människor verksamma i staden. Vandringen belyser rasismens lokala och globala historia genom ett urval av platser runtom i stadskärnan. Bland annat platsen där Statens institut för rasbiologi var beläget där våra guider berättar om  vad dess verksamhet har haft för betydelse för utvecklingen av rasism och rasteori i världen.

Gå den digitala stadsvandringen