Open Call: Svart Feminism i Norden/Tidskriften Astra: Gästredaktören för temanumret är Jasmine Kelekay, CEMFOR.

2020-11-26

Temanummer 1/2021: Svart Feminism i Norden
Mitt i en global pandemi, en försämrande global ekonomisk kris, och ett klimat där alltmer kraftfulla högerpopulistiska vindar blåser har Black Lives Matter-rörelsen mobiliserat flera människor i USA än någonsin och ytterligare miljontals människor runtom i världen. Under sommaren spreds rörelsen till alla världens hörn, inklusive Norden. Svarta aktivister i Finland, Sverige, Danmark, Norge, och Island mobiliserade sig och anordnade protester inte bara för att visa sin solidaritet med svarta amerikaner men även för att markera att statligt våld och strukturell rasism även drabbar svarta människor i Norden. Detta har än en gång lyft anti-svart rasism i samhällsdebatten och påmint om relevansen av Black Lives Matter-rörelsen för Norden. Bakom mycket av detta arbete - såsom Black Lives Matter rörelsen i USA - står svarta (queera) kvinnor. Samtidigt har både det statligt sanktionerade våldet mot svarta kvinnor och transpersoner samt svarta kvinnors ledarskap i antirasistiska och feministiska rörelser förbisetts.

Detta temanummer om svart feminism i Norden har som syfte att lyfta svarta kvinnor och icke-mäns röster, erfarenheter, och analyser ur ett nordiskt perspektiv. Vi efterlyser bidrag som berör allt från samhällskritik till konst, från poesi till vetenskapliga texter, och från teori till praxis. Teman kunde exempelvis inkludera svarta feministiska rörelser i Norden, anti-svart rasism och afrofobi, Black Lives Matter, migration, svart feministisk praxis, svart feminism ur HGBTQ perspektiv, svart feminism och Pan-Afrikanism och svart feminism och intersektionalitet.

Vi efterlyser också bidrag som tar olika former, så som forskning, essäer, debattartiklar, eller intervjuer, men även poesi, litterära analyser, recensioner och dylikt.

Vi söker främst efter dig som skriver utifrån egna erfarenheter, men tar även emot bidrag från dig som forskar inom området. Vi söker bidrag som både handlar om svart feminism men som också använder sig av svart feministisk historia, litteratur, teori och praxis. 

Vi välkomnar bidrag på alla språk, och kommer att publicera texter på både svenska och engelska. Om det språk du föredrar att skriva på inte är någon av dessa och du vill ha en översättning, hör av dig så försöker vi ordna en! 

Skicka din idé på text (ca 500 ord) eller illustration till astra@astra.fi senast den 4 december. Glöm inte att bifoga ett utkast till texten, en skiss, portfolio eller liknande i mejlet där du beskriver din idé! Vi arvoderar alla medverkande skribenter och illustratörer. Gästredaktören för temanumret är Jasmine Kelekay, CEMFOR.