"0,01%: Genetik, ras och åtskillnadens metodologi" - Artikel i Fronesis av Daniel Strand

2020-08-24

Genetiken har under det senaste århundradet haft en problematisk relation till frågan om mänskliga »raser«. 

Även om föreställningen om raser går betydligt längre tillbaka i historien, har den genetiska forskningen under 1900-talet bidragit till att underblåsa politiska ideologier och rörelser som utgått från att människor kan delas in i skilda biologiska grupper. Läs hela artikeln här

Daniel Strand är idéhistoriker och disputerade 2016 på Stockholms universitet med avhandlingen No alternatives. The end of ideology in the 1950s and the post-political world of the 1990s. Hans forskningsintressen inkluderar politisk idéhistoria, postkolonial teori och historieteori.