Publikation: "Ekon från historien i den nya medieekologin” av Per-Erik Nilsson, CEMFOR.

2020-08-17

“Ekon från historien i den nya medieekologin”, av Per-Erik Nilsson, docent i religionssociologi och arbetar som föreståndare och forskare på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR). 
- Historien återupprepar inte sig själv. De materiella och idémässiga förutsättningarna förändras ständigt. Men historien ekar i dag.

Publikationen finns i Ikaros: Tidskrift om människan och vetenskapen och kan läsas här
För kontakt och mer information om Per-Erik Nilsson här 

Fler publikationer av Per-Erik Nilsson här