”Rasismen fanns innan rasbiologin” - Intervju med Professor Mattias Gardell i EXPO

2020-07-01

Vad säger forskningen? Rasism är ett system som sorterar människor och ger dem olika status och möjligheter. Denna maktordning har funnits i drygt 500 år, långt innan idén om biologisk rasism dök upp. Det säger professorn Mattias Gardell.

– Folk som påstår att rasism inte finns i Sverige pratar i nattmössan. De kan helt enkelt inte underbygga påståendet empiriskt.

– Jag tolkar protesterna i Förenta staterna och i Sverige som tecken på att rasism har upptäckts och börjat ifrågasättas av fler grupper än tidigare. En väldigt spännande process! Sedan är det klart att protesterna också oroar folk som har investerade intressen och som är beredda att skrida till den gamla ordningens försvar.

Om du skulle ge dig på att sammanfatta rasismforskningen så här långt – vilka viktiga insikter har forskare dragit?

– Rasism finns och utgör ett problem som kan studeras empiriskt. Rasism är inte universellt, inget transhistoriskt fenomen som har att göra med den mänskliga naturen. Det är en maktordning som växer fram på vissa platser och sedan expanderar i en process vi kan studera och försöka förstå. Rasism strukturerar villkoren olika för olika slags människor och påverkar din möjlighet att leva ett värdigt och gott liv. Och rasism är dödligt: inte endast i skepnad av rasistiska mördare utan också i sin strukturella form. Den gör att vissa slags människor lever årtionden längre än andra. Hela intervjun kan läsas här