"Det finns rasism inom den svenska polisen också" - Intervju i UNT Jasmine Kelekay, forskare på CEMFOR

2020-06-30

Rasism inom den amerikanska polisen har varit ett hett ämne under senaste tiden. Men enligt krimforskaren Jasmine Kelekay finns rasism även inom den svenska polisen.

Finns det rasism inom den svenska polisen?
– Ja. Även om vi inte har tillgång till jämlikhetsdata tyder all forskning som genomförts på att rasismen är institutionaliserad i Sverige. Även här är det alltså en fråga om strukturell rasism snarare än om enskilda poliser råkar ha rasistiska tankesätt. Hotbilden av svarta och bruna människor som farligare, aggressivare, och med högre benägenhet för kriminalitet finns även i Sverige och genomsyrar även kriminalpolitiken. Dessutom har vi ju under de senaste åren sett rasistiska utspel från svenska poliser i form av näthat, samt fera fall av polis- och väktarvåld mot svarta barn och vuxna. Kelekay varnar för att den svenska polisen tar över amerikanska polisens arbetsmetoder.
Hela artikeln kan läsas här

Jasmine Kelekay är doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara och forskare vid CEMFOR. Hennes forskningsintressen berör frågor om relationen mellan rasifiering och kriminalisering, med fokus på konstruktioner av svarthet, institutionaliserad rasism mot afrikanska diasporagrupper, samt de sätt på vilka dessa grupper skapar och utövar motstånd mot rasism.