MARTIN H:SON HOLMDAHLS PRIS TILL PATRICIA LORENZONI (CEMFOR)

2019-11-20

Martin H:son Holmdahl-priset är Uppsala universitets främsta utmärkelse för insatser som främjar mänskliga fri- och rättigheter. Årets pris delas mellan forskaren Patricia Lorenzoni och studenten Afaf Doleeb, för deras engagemang bland annat för den fredliga utvecklingen i Sudan och för ursprungsbefolkningens ställning i Brasilien.

Martin H:son Holmdahl-priset inrättades 2003 till universitetets tidigare rektor Martin H:son Holmdahls 80-årsdag och fortsätter efter hans bortgång att delas ut till hans minne. Prisnämnden har beslutat att priset för 2019 ska delas mellan masterstudenten Afaf Doleeb och forskaren Patricia Lorenzoni, båda verksamma vid Uppsala universitet.

Motivering:
Patricia Lorenzoni 
är anställd vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsalauniversitet. Hon är en kreativ och nytänkande forskare som tar upp frågor om kolonialism, rasism och rasifiering. Hon undersöker även ämnen om vems våld och lidande som uppfattas som viktigast. Patricia Lorenzoni har särskilt engagerat sig i frågor om den brasilianska ursprungsbefolkningens situation i Amazonas. Det handlar till exempel om brasilianskt nationstänkande, urfolkens rätt till land, klimatkrisen och den senaste, dramatiska ökningen av anlagda bränder. Hon har också tagit upp frågor om ensamkommande flyktingbarns asylprocesser, bland annat genom att aktivt delta i Asylkommissionen, som för samman forskare och civilsamhällets organisationer i Sverige. Därtill är hon en flitig kulturskribent i framträdande svenska dagstidningar.

Här kan du läsa mer om Afaf Doleeb är från Sudan och är sedan 2018 masterstudent i freds- och konfliktstudier vid Uppsala universitet. 

MARTIN H:SON HOLMDAHLPRISET
Priset uppgår till 25 000 kronor och kan tilldelas anställda och studenter inom universitetet, enskilt eller i grupp, samt till alumner som har fortsatt anknytning till universitetet. Nomineringar inkommer från universitetets fakulteter, institutioner och studenter. En särskild av prisnämnd utsedd av Uppsala universitets rektor fattar beslutet. Priset delas ut vid vinterpromotionen den 31 januari 2020.
Läs mer Martin H:son Holmdahl-priset