Se videoinspelningar av CEMFOR:s medverkan i Almedalen

2018-07-24

Den 6 och 7 juli var CEMFOR på plats i Almedalen med ett program bestående av politiskt angelägna seminarier och föreläsningar. Tillsammans med sakkunniga paneldeltagare gav våra forskare kritiska perspektiv på dagspolitiska frågor rörande rasism. Du kan se videoinspelningar av våra programpunkter på Almedalen 2018 i efterhand.

​Se inspelningarna genom att klicka på respektive rubrik.​

1. Hur tryggar vi religionsfriheten? Moskéers utsatthet för hatbrott

Medverkande: Mattias Gardell, professor, CEMFOR, Uppsala universitet. Carmen Blanco, antirasistisk talesperson för Feministiskt initiativ. Ida Gabrielsson, ordförande för Vänsterpartiets kvinnonätverk. Mohammed Temsamani, Islamiska samarbetsrådet. Hasnain Govani, Myndigheten för stöd till trossamfund. Peter Lööv Roos, Svenska kyrkans samordnare för religionsdialog.

2. Vad är kristendomens plats i migrationspolitiken?

Medverkande: Patricia Lorenzoni, forskare, CEMFOR, Uppsala universitet. David Jakobsson, rådgivare i flykting- och migrationsfrågor, Svenska kyrkan. Kent Wisti, präst och konstnär, Svenska kyrkan.

3. No-go zones?

Medverkande: Irene Molina, professor, CEMFOR, Uppsala universitet. Daniel Díaz, Rädda Barnen Region Syd, tidigare Hassela rörelse i Malmö. Inger Ashing, direktör för DELMOS (Delegation mot segregation). Ahmed Noor, Rädda Barnen och organisationen Förorten mot våld.

4. Vem är människan som deporteras? Del 1 och 2

Medverkande: Patricia Lorenzoni, forskare, CEMFOR, Uppsala universitet. Ahmad Rahimi, människorättsaktivist. Sarah Edvardson Ehrnborg, initiativtagare till nätverket Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa. Agri Ismail, författare och jurist.

5. Antisvart rasism på arbetsmarknaden

Medverkande: Ylva Habel, forskare, CEMFOR, Uppsala universitet. 

6. Yttrandefrihet till döds? Radikalnationalism, hets mot folkgrupp och det demokratiska samtalet

Medverkande: Mattias Gardell, professor, CEMFOR, Uppsala universitet. Katri Linna, Civil Rights Defenders. Daniel Poohl, chefredaktör för Expo. Edna Eriksson, stiftelsen för skyddet av mänskliga rättigheter och demokrati.

7. Fanns svensken på stenåldern? Arkeologi, DNA och nationell identitet

Medverkande: Daniel Strand, postdoktor, CEMFOR, Uppsala universitet. Anna Källén, forskare, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.