Nytt forskarnätverk om fascism, högerradikalism, - extremism, och -populism

2024-01-11

The Centre for Integrated Studies on Culture and Society (CIRCUS) har beviljat medel till CEMFOR tillsammans med en rad forskare vid Uppsala universitet för att etablera forskarnätverket SWEFAS.

Det nystartade forskningsnätverket SWEFAS syftar till att samla och koordinera den expertis som finns i Sverige om fascism, högerradikalism/extremism/populism och till att fördjupa samarbetet med nordiska och internationella nätverk inom fältet, NORFAS och COMFAS. Nätverket vill erbjuda en mötesplats för utbyte mellan forskare från olika discipliner med olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter och som studerar olika perioder och länder och på så sätt generera nya mångdisciplinära och komparativa forskningsprojekt. Därigenom hoppas nätverket kunna bidra till att utveckla den svenska fascismforskningen men också ge bidrag till forskningen internationellt.