CEMFOR får 2023 års hedersomnämnande av Uppsala kommuns jämställdhetsråd

2023-03-10

Uppsala kommuns jämställdhetsråd delar varje år ut ett hedersomnämnande till personer eller verksamheter som på ett avgörande sätt bidragit till jämställdhet i Uppsala.

2023 får Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet Uppsala kommuns hedersomnämnande. 

CEMFORs föreståndare Claes Tängh Wrangel vid prisutdelningen
Evelina Solem, vice ordförande i jämställdhetsrådet, Claes Tängh Wrangel, föreståndare CEMFOR, Uppsala universitet, Tobias Smedberg, ordförande i jämställdhetsrådet.

Juryns motivering lyder: 

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet tilldelas Uppsala kommuns hedersomnämnade 2023 för sin intersektionella och tillämpbara forskning om rasism. Med sin forskning och kompetens är CEMFOR en viktig resurs för Uppsala kommun och våra invånare, särskilt i en tid när rasism och jämställdhet tenderar att bli en fråga om åsikter och subjektiva upplevelser

- Det betyder mycket att känna stöd från den lokala politiken, från Uppsala kommun och från Jämställdhetsrådet. Det är ett uppmuntrande som behövs i tider där våra profilfrågor, rasism och diskriminering, tyvärr har normaliserats i samhället. För oss är arbetet mot rasism och diskriminering en förutsättning för integration och en nyckel för att skapa ett inkluderande samhälle och en hållbar demokrati. För att uppnå det målet måste vi förstå vad rasism och diskriminering är, hur det erfars, uttrycks, normaliseras och hur det utmanar demokratiska värderingar - det är vårt uppdrag på CEMFOR, och vi vill tacka Uppsala universitet och dess Vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap och speciellt Teologiska fakulteten vid UU som satsar och tror på detta uppdrag, säger Claes Tängh Wrangel, föreståndare på CEMFOR vid Uppsala universitet. 

CEMFOR får hedersomnämnandet för sin intersektionella och tillämpbara forskning om rasism.

- Vårt intersektionella arbete började med våra grundare, särskilt professor Irene Molina, och fortsätter idag i våra forskningsprojekt och vårt dagliga arbete, säger CEMFORs vetenskapliga ledare Michał Krzyżanowski. Exkluderingens politik är en gemensam nämnare för våra projekt, i vilka vi ser hur olika former av exkludering samverkar, däribland rasism, olika former av diskriminering och ojämställdhet i fråga om genus. Samtliga av dessa exkluderingsformer, och hur de samverkar, kräver en noggrann, objektiv empirisk skärskådning. Vi är djupt hedrade av att vårt arbete erkänns av Uppsala kommun och jämställdhetsrådet, och vi är tacksamma för det uppmuntrande som det ger oss att fortsätta vår forskning och arbete.

Uppsala kommuns jämställdhetsråd är ett forum för dialog mellan förtroendevalda och externa aktörer. Rådet ska öka kunskapen om jämställdhet och hbtq och höja medvetenheten om vikten av dessa perspektiv i Uppsala kommun.

Läs mer: https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2023/platsutvecklingen-i-gottsunda-vinner-kommunens-jamstalldhetspris/

Video från prisutdelningen: 
https://bit.ly/3YyfSep