Forskningsfinansiering till CEMFOR för att driva internationell workshopserie om resiliens och kolonialism

2022-12-15

CEMFOR deltar i ett internationellt forskningsnätverk som har blivit tilldelade medel från NOS-HS (The Joint Committee for Nordic research councils in the Humanities and Social Sciences) för att driva en internationell workshopserie om resiliens som ett uttryck för global styrning. Deltagande institutioner är University of Lapland (Finland) och University of Copenhagen. Workshoppenserien ingår i CEMFORs temaområde biopolitik och rasism

Den första workshoppen, kolonialism och resiliens, kommer hållas vid CEMFOR hösten 2023. Under workshoppen kommer vi att undersöka interrelationen mellan koloniala maktstrukturer, internationella organisationer och det globala arbetet med att bygga resiliens bland "sårbara" populationer. Den andra workshoppen, neoliberalism och resiliens, kommer hållas våren 2024 i Köepnhamn och den tredje workshoppen, militärstrategisk resiliens, planeras i Rovaniemi hösten 2024.

Finansiär: NOS-HS (40 000 EUR)