CEMFOR avslutar affiliering till EIR

2022-10-17

Med anledning av den senaste tidens medierapportering kring Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Uppsala universitet, och dess affiliering till 2021 års European Islamophobia Report (EIR), vill vi göra följande klargöranden: 

  • I likhet med flertalet internationella universitetscenter, grundades CEMFORs affiliering till EIR på strikt akademiska skäl. Vårt syfte var att stödja kritisk och självständig forskning om islamofobi, nationellt såväl som internationellt. 
  • Vår affiliering till EIR var i linje med CEMFORs formella uppdrag att ”bedriva internationellt högstående forskning om integration, rasism och diskriminering och bidra till ny kunskap inom dessa områden”. 

Vi väljer nu att avsluta vår affiliering till EIR, då vi vill undvika direkt eller indirekt politisering av den akademiska forskningen om islamofobi nationellt såväl som internationellt. 

Vi vill betona att CEMFOR förblir djupt engagerat i det pågående, kritiska och mångvetenskapliga arbetet med att studera olika former av rasism och diskriminering, inklusive en växande islamofobi, i Europa och globalt (vår egen forskning finns tillgänglig på www.cemfor.uu.se). 

Vi vill även understryka att forskning om rasism och diskriminering – vilket fortsätter vara av yttersta vikt för att försvara demokratiska kärnvärden om ett öppet och inkluderande samhälle – ska vara möjlig att utföra i en anda av akademisk frihet, utan några former av politisk, medial och/eller annan direkt eller indirekt påverkan eller tvång. 

För frågor, vänligen kontakta CEMFORs föreståndare Claes Tängh Wrangel (info@cemfor.uu.se) eller Uppsala universitets presstjänst (press@uu.se).