Islamofobin ökar enligt European Islamophobia Report 2021

2022-09-29

I den sjätte utgåvan av European Islamophobia Report ger 37 lokala forskare och experter inom rasism och mänskliga rättigheter en överblick över islamofobins institutionalisering, uttryck och utbredning i Europa. Den svenska delen av denna rapport pekar på en oroväckande ökning och normalisering av islamofobi i Sverige. Publikationen stöds av ett antal framstående forskningsinstitut och lärosäten inklusive Cemfor. Kapitlet om Sverige är skrivet av bl.a. Emin Poljarević, forskare vid Teologiska institutionen (UU). 

Den svenska delen av European Islamophobia Report 2021 pekar mot en snabbt växande islamofobi inom svensk politik, i synnerhet genom borgerliga partiers tilltagande antimuslimsk retorik och deras närmanden till det högerextrema och öppet islamofoba Sverigedemokraterna. Översiktens slutsatser redogör för en tilltagande institutionalisering av islamofobin genom en del svenska myndigheters oproportionerliga granskning av muslimska civilsamhällsorganisationers. Ett antal myndigheter har därmed kunnat sanktionera och därmed kraftig begränsa en del muslimska civilsamhällesorganisationers möjligheter till samhällsdeltagande. Forskarna redogör också för hur antimuslimsk radikalisering av framstående onlineplattformer och av inflytelserika debattörer legitimerat islamofobisk retorik. Muslimska minoriteters samhällsengagemang i folkbildning, demokratisk mobilisering och i offentliga debatt har kommit att uppfattas som en nationell säkerhetsfråga.

Läs rapporten här