Antagningen till höstens kurs i "Att studera rasism" nu öppen!

2022-03-23

Antagning till höstens kurs "Att studera rasism: en mångvetenskaplig introduktion" är nu öppen! Sista anmälnignsdag är 19 april 2022. Kursen är framtagen av oss på CEMFOR och ges som fristående kurs på avancerad nivå. Behörig att söka är du som har en kandidatexamen i valfritt ämne inom humsam-området. 

Kursen ger en avancerad introduktion till studiet av rasism utifrån fyra analytiska teman: rasism och historia; rasism och kultur; rasism och staten; samt rasism i vardagen. Varje tema aktualiserar intersektionella perspektiv (genus/sexualitet/klass/religion) på rasism och ger studenten analytiska verktyg för att kunna bedriva egna studier av rasism och rasistiska fenomen i det förflutna eller samtiden. 

Kursansvarig är Patricia Lorenzoni, forskare på CEMFOR. Sök kursen på antagning.se