Vetenskapsradion Historia sänder ett specialavsnitt om Rasbiologiska institutet. Medverkar gör CEMFORs föreståndare Claes Wrangel

2021-05-12

Vetenskapsradion Historia sänder ett specialavsnitt om Rasbiologiska institutet. Medverkar gör CEMFORs Claes Tängh Wrangel, som tar med lyssnarna på en stadsvandring om rasismens historia i Uppsala. Lyssna här

Den 11 maj 1921, tog Statsutskottet (förberedande utskott för Riksdagsbeslut 1809-1971) beslut om att föreslå till Riksdagen inrättande av Statens institut för rasbiologi vid Uppsala Universitet. Beslutet togs enhälligt av alla Riksdagens partier i både förstakammare och andrakammare. Under Herman Lundborgs ledning utfördes rasbiologiska undersökningar av mer än 100 000 personer med syftet att kartlägga den svenska befolkningens “rasmässiga” utveckling.