May-Britt Öhman forskare på CEMFOR – Sveriges koloniala teknik och återvinnande av samisk identitet: Intervju vid Antirasistiska Akademin (ARA)

2020-10-08

May-Britt Öhman, investigadora de CEMFOR - Tecnología colonial de Suecia y recuperación de la identidad sami: Entrevista en la Academia Antirracista (ARA). La entrevista es en sueco.

I denna intervju har May-Britt Öhman ett samtal med Adrián Groglopo om den koloniala situation som Samerna genomgått i Sverige. Utifrån en berättarteknik om egna minnen och upplevelser om vad som kännetecknar den koloniala situationen för samerna, berättar May-Britt om sin uppväxt i en tystnad om samisk bakgrund och kulturarv.

I denna levande berättelse går det att urskilja kolonialismens tekniker för att omformatera Nordens ursprungsbefolkning till en fråga om minoritetsrättigheter och föreningsformer vilket har lett till en för dem ständig kamp över rätten till markområden och kulturell identitet. Läs mer här

La entrevista se puede ver aquí