"0,01%: Genetik, ras och åtskillnadens metodologi" - Artículo en Fronesis por Daniel Strand

2020-08-24

"0.01%: Genética, raza y metodología de diferenciación". Durante el último siglo, la genética ha tenido una relación problemática con la cuestión de las "razas" humanas.

El artículo está disponible en sueco aquí

Även om föreställningen om raser går betydligt längre tillbaka i historien, har den genetiska forskningen under 1900-talet bidragit till att underblåsa politiska ideologier och rörelser som utgått från att människor kan delas in i skilda biologiska grupper. Läs hela artikeln här

Daniel Strand är idéhistoriker och disputerade 2016 på Stockholms universitet med avhandlingen No alternatives. The end of ideology in the 1950s and the post-political world of the 1990s. Hans forskningsintressen inkluderar politisk idéhistoria, postkolonial teori och historieteori.