Förpassa islamofobin till historiens skräphög - CEMFORs forskning citeras i Aftonbladet/Debatt

2019-12-29

- Även angrepp i form av klotter och skadegörelse på moskéer har ökat. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) konstaterar i en rapport att 59 procent av landets muslimska församlingar har utsatts för någon form av fysiskt angrepp – och att mer än var fjärde moské har utsatts för fysiska angrepp mer än tio gånger. Hela artikeln kan läsas här och rapporten i sin helhet finns här