CEMFOR deltar vid repatriering i Lycksele

2019-08-08

CEMFOR uppmärksammar på plats repatrieringen av de människor som genom att behandlas som forskningsobjekt berövats sin mänsklighet.

Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kroppar skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. 2013 fick Västerbottens museum i Umeå tillbaka materialet från Statens Historiska Museer. Sedan dess har en process för att återbörda kropparna pågått.

Den 9 augusti återbördas kropparna från ett 25-tal människor till sin ursprungliga viloplats. Denna blir den största repatrieringen i Sveriges historia och den uppmärksammas med en högtidlig ceremoni i Lycksele.

- Det är viktigt att uppmärksamma att Sverige har ett kolonialt förflutet i sitt eget territorium. Antisamisk rasism lever dock kvar idag och det är därför repatrieringen och begravningen av offrens kroppar blir en viktig milstolpe i Sveriges koloniala historia. Säger Irene Molina, professor och vetenskaplig ledare vid CEMFOR.

- Vi väljer att inte prata om försoning utan snarare om ett behov av att dekolonisera den svenska statens förhållande till det samiska folket. Antisamisk rasism är ett prioriterad område i CEMFOR:s forskningsagenda och det är viktigt för oss att finnas på plats och att på detta sätt hedra urfolken just denna dag, säger Irene Molina.

Mer information om repatrieringsceremi på Sametinget webbplats

Mer om CEMFOR – Vad är rasismforskning?

Mer om projektet Dálkke: Urfolksperspektiv på klimat vid CEMFOR