Forskningsfinansiering till CEMFOR för att etablera nätverk om antisemitism i den svenska skolan

2022-12-15

Vetenskapsrådet har beviljat medel till ett treårigt forskarnätverk om antisemitism och undervisning med namnet ”Learning, prevention and consequences of antisemitism in the Swedish educational system”. 

Nätverket kommer ledas av Christer Mattsson (Segerstedtinstitutet) och övriga deltagare är Malin Thor Tureby (Malmö universitet), Lars M. Andersson (Forum för judiska studier, Uppsala universitet), Mirjam Katizin (Malmö stad), Oscar Österberg (Forum för levande historia) samt Claes Tängh Wrangel (CEMFOR).

Finansiär: Vetenskapsrådet (1 500 000 SEK)