Karismatisk megakyrka frälser även här - Tydliga högerradikala idéer finns inom den svenska frikyrkan" Aftonbladet/Kultur av Tomas Poletti/CEMFOR

2020-11-19

När den väckelsekristna dagstidningen Världen idag i förra veckan publicerade en ledartext uttrycktes tvivel kring det amerikanska valresultatet. I texten frågade sig den tidigare chefredaktören Carin Stenström om det nu finns personer ”som i det fördolda kommer att bli de verkliga makthavarna” i USA.
Publiceringen av den konspirationsteoretiska ledaren illustrerar hur högerradikala idéer fått fäste i den svenska frikyrkligheten.

Frågan om den svenska frikyrkans relation till den vita evangelikala rörelsen i USA har flera gånger lyfts av kyrkohistorikern och debattören Joel Halldorf. I oktober föreslog Halldorf i det amerikanska nätmagasinet Breaking ground att de svenska frikyrkorna historiskt varit förbundna med politisk liberalism och progressiva ideal, medan deras amerikanska evangelikala ”syskon i tron” under 1900-talets senare hälft kom att omvandlas till det konservativa republikanska partiets bundsförvanter. 

Här kan man läsa hela artikeln.