"0,01%: Genetik, ras och åtskillnadens metodologi" - Article in Fronesis by Daniel Strand

2020-08-24

"0.01%: Genetics, race and the methodology of differentiation". Over the last century, genetics has had a problematic relationship with the question of human "races."

The article is available in Swedish here

Även om föreställningen om raser går betydligt längre tillbaka i historien, har den genetiska forskningen under 1900-talet bidragit till att underblåsa politiska ideologier och rörelser som utgått från att människor kan delas in i skilda biologiska grupper. Läs hela artikeln här

Daniel Strand är idéhistoriker och disputerade 2016 på Stockholms universitet med avhandlingen No alternatives. The end of ideology in the 1950s and the post-political world of the 1990s. Hans forskningsintressen inkluderar politisk idéhistoria, postkolonial teori och historieteori.