Se upp när dna och identitet blir en handelsvara. Det skriver Daniel Strand, forskare och Idéhistoriker på CEMFOR

2020-06-30

- Fallet i Linköping är ett genombrott för dna-register i brottsfall. Men hur långt kan vi utnyttja genetikens möjligheter? Det öppnar för kommersiella affärer och politiska kartläggningar. Nu krävs kritisk reflektion, 

Vi som bor i Sverige – ett land som för inte alltför länge sen låg i framkant med rasbiologisk registrering av minoriteter – bör vara särskilt uppmärksamma på utvecklingen. Hur skulle en etnonationalistisk och auktoritär regering agera om den fick tillgång till en databas med medborgarnas dna? Hur skulle ett parti vars ledande politiker anser att samer och judar inte tillhör ”den svenska nationen” kunna använda ett sånt register? 

Dessa frågor visar att entusiastiska utsagor om den stundande dna-revolutionen inom rättsväsendet måste bemötas med kritisk reflektion. Även om många med rätta drar en lättnadens suck över att mordet i Linköping kan ha lösts är statliga myndigheters användning av genetiska databaser långtifrån oproblematisk.

Läs hela artikeln här