Historisk rättvisa i högstadiets historieundervisning: Elevperspektiv på de svenska romernas historia och mänskliga rättigheter

  • Datum: –17.00
  • Plats: Online uu-se.zoom.us/j/67518337118
  • Föreläsare: Olle Nolgård
  • Kontaktperson: Claes Tängh Wrangel
  • Seminarium

SEMINARIESERIE HT23 RASISM I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Uppsala universitet bjuder in till en öppen seminarieserie om rasism och förändringsarbete i förskola och skola.

Föredragshållare är Olle Nolgård, universitetslektor i ämnesdidaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet

Seminariet vänder sig till studenter och yrkesverksamma lärare samt andra som vill lära sig mer om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola

Syftet är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion. Här har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

Seminarieserien äger rum tisdagar klockan 15:15-17:00 på Zoom. Ingen anmälan krävs.