CEMFOR PhD Masterclass: Critical Discourse Studies in Research on the Normalization of the Politics of Exclusion

  • Datum: –16.30
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Michał Krzyżanowski, Professor of Media and Communications, UU, Director of Research, CEMFOR (Instructor and Convener); Lilie Chouliaraki Professor in Media and Communications, London School of Economics and Political Science (LSE) (Instructor); Ruth Wodak Emerita Distinguished Professor of Discourse Studies at Lancaster University, UK (Instructor)
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMFOR
  • Kontaktperson: Michał Krzyżanowski
  • Utbildning

Endagskurs i kritisk diskursanalys för doktorander vid Uppsala universitet. För mer information, se den engelska versionen av kalendarieinlägget