Ina Knobblock: Mujttalit - Dekoloniala berättelser från Sábme

Hybridseminarium med Ina Knobblock vid CEMFOR, urfolksstudier – Indigenous Studies

Med stöd i urfolks världsbilder och former för vetande utforskar detta paper min samiska och tornedalska familjehistoria mot bakgrund av en bosättarkolonial struktur och assimilationspolitik mot minoriteter. Det specifika sammanhanget är de sammanlänkade gruvstäderna Málmmavárre och Jiellevárre. Analytiska teman är förlust, tystnad och fråntagande men också motstånd och återtagande. Jag använder det lulesamiska begreppet mujttalit, att berätta och att minnas, för att begreppsliggöra former av berättande och erinran som syftar till att (åter)skapa samiska och tornedalska historier, nutider och framtider. Jag utforskar även hur förkroppsligade och lokaliserade berättelser kan uttrycka mångfald, skillnad och komplexitet och därigenom hjälpa oss att skapa dekoloniala dialoger och allianser. 

Ina Knobblock (född i Jiellevárre, 1981) är en samisk och tornedalisk forskare i genusvetenskap. Hennes avhandling Writing-Weaving Sámi Feminisms: Stories and Conversations [Att vävskriva samiska feminismer: berättelser och samtal] (2022) utforskar, belyser och analyserar samiska feministiska kunskapsbidrag.  

Online: Registrera dig i förväg på https://uu-se.zoom.us/s/65580986126   Kom in i Zoom rummet senast 15.00