Seminarieserie om rasism i förskola och skola: Förekomst av och orsaker till diskriminering vid skolval: resultat från ett fältexperiment

Seminarie 3 i höstterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola. 

CEMFOR och Institutionen för pedagogisk, didaktik och utbildningsstudier bjuder in till en öppen digital seminarieserie om rasism och förändringsarbete i förskola och skola. 

Seminarierna riktar sig till studenter inriktade mot arbete med barn och unga (med blivande lärare som främsta målgrupp), liksom till yrkesverksamma lärare samt anställda vid Uppsala universitet.

Syftet med seminarieserien är att lyfta frågor kring rasism och initiera diskussion och reflektion. Vid tre seminarier har du möjlighet att lyssna till forskare och att ställa frågor och samtala om rasism i pedagogiska verksamheter.

Ingen föranmälan krävs.