Seminarieserie: 100 år i rasbiologiska institutets skugga - Rasbiologi och antisemitism

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Medverkande: Ben Martin, Idéhistoria, Uppsala universitet, Martin Ericssson och Mirjam Katzin, Malmö kommuns samordnare av insatser mot antisemitism.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism och Forum för judiska studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Internt

Statens institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet, i Uppsala öppnades i januari 1922. Nästa år är det 100 år sedan. Det är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

Inledning: Patricia Lorenzoni, CEMFOR.
Moderator: Lar M Anderssn, Forum för Judiska studier, Uppsala universitet. 
Föredag av:
Ben Martin,  om Rasbiologi och antisemitism.
Martin Ericssson, om rasbiologiska institutet under Gunnar Dahlbergs era.
Mirjam Katzin, presenterar rapporten om antisemitism i Malmös skolor.

Samarrangemang med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, Uppsala universitet.

Vid frågor kontakta seminarieansvarig Lars M. Andersson.