Digitala Stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) lanserar digitala stadsvandringar i rasismens historia i Uppsala.

Välkommen till en stadsvandring om rasismens historia i Uppsala, skapad av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Syftet med vandringen är att uppmärksamma och öka medvetenheten om Uppsalas (anti-) rasistiska historia, hos lokalbefolkningen, besökare och människor verksamma i staden. Vandringen belyser rasismens lokala och globala historia genom ett urval av platser runtom i stadskärnan. Bland annat platsen där Statens institut för rasbiologi var beläget där våra guider berättar om  vad dess verksamhet har haft för betydelse för utvecklingen av rasism och rasteori i världen.

Gå den digitala stadsvandringen 
För att ta del av den digitala stadsvandringen laddar du ner appen izi.travel på App store eller Google play. Sök på “Stadsvandringar i rasismens historia” och starta din vandring vid Carolina Rediviva. Klicka sedan på följande hållpunkt och ta dig vidare till nästa plats.

Du kan även lyssna på vandringen hemifrån på izi.travels hemsida https://izi.travel/sv, där du söker på “Stadsvandringar i rasismens historia” och klickar dig vidare mellan hållpunkterna.

Projektledarna för stadsvandringarna är:
Cecilia Luzon
, som har en master i litteraturvetenskap, är redaktör för litteraturtidskriften Tydningen, och har ett forskningsintresse för frågor om rasifieringsprocesser, intersektionalitet och migration, särskilt utifrån postkolonial teori, feministisk teori och konstnärlig forskning.

Gunilla Larsson, Fil. Dr. Gunilla Larsson har varit forskare vid Cemfor sedan 2017. Hon har bland annat forskat om den framväxande rasismen mot samer, och om fördrivningen av samer från Mellansverige under 1600- och 1700-talen.

........................................................................
Stadsvandringarna möjliggörs av stöd från Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet.