Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning. Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR. Kommentator: Mattias Gardell; CEMFOR. I Panelen: Sunita Memetovic, Advokat och tidigare Referensgrupp för arbete med strategi för romsk inkludering vid Regeringskansliet. Hans Caldaras, sakkunnig i romernas historia, kulturer och frågor gällande mänskliga rättigheter, diskriminering och rasism.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: jeannette escanilla
  • Seminarium

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. 

Abstract
Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

.................................................

På grund av de nya beslut och riktlinjer från Folkhälsomyndiheten för att minska smittspridningen av den pågående pandemin covid-19 kommer vi därför att hålla bokreleaset enbart digitalt via Zoom. Föranmälan krävs här

Mer info om seminariet här

Välkomna!