Väntan (2017-2019)

Studien handlar om papperslösa migranters väntan på uppehållstillstånd i Sverige. Den fokuserar på deras uppfattningar om tid och hur deras 'irreguljära' status uttrycks medan de väntar.

Projektet "Väntan" ligger under Socialantropolgiska institutionen, Stockholms universitet.

Senast uppdaterad: 2022-01-24