Methodological Laboratories – towards tenable methods to measure discrimination on the grounds of race, ethnicity and religion

Metodologiska laborationer - mot hållbara metoder för att mäta diskriminering på grund av etnicitet, hudfärg och religion.

Forskningsprojektet Metodologiska Laborationer med ett team av forskare från Uppsala universitets Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Cemfor samt våra forskare på Mångkulturellt centrum, MKC har under 3 års tid vridit och vänt på de ständigt återkommande hindren som dyker upp för organisationer som vill kunna mäta ojämlikhet för att kunna skapa datadriven inkludering. Forskargruppen har nu utvecklat en modell som kombinerar kvalitativa och kvantitativa verktyg för att på ett vetenskapligt och etiskt försvarbart sätt kunna mäta ojämlikhet kopplad till etnicitet eller det som också kallas ”ras” som social konstruktion.

Läs mer om bakgrunden och hur Balingsholmsmodellen är tänkt att fungera, i Edda Mangas artikel ”Kan rasism mätas?” i tidsskriften Kurage

Abstract
The aim of this project is to develop ethically and scientifically tenable methods for measuring discrimination on the grounds of race, ethnicity and religion at a national level. The study will investigate the genealogy of conflicting perspectives that surround the question of collecting this kind of data in Sweden. Furthermore will we map out different understandings and knowledge requests by authorities and targeted groups. The main objective is to produce – in cooperation with targeted groups, researchers of racism and methodological experts – adequate methods to use in national work against racism that are simultaneously designed to hinder their use to either discriminate or reproduce racism.

The approach is interdisciplinary. The research team is composed of researchers from history of ideas, ethnology, history of religion, sociology and statitistics. The team will work together for four years with a committee of reference persons from targeted groups (Romani, Saami, Jewish, Afro-Swedish, Muslim, immigrants from outside Europe, Creols, and adopted) and a scientific board composed of senior researchers from other disciplines, to identify workable objects of enquiry and acceptable methods to measure and produce knowledge about them. The methods so obtained will contribute to increase the visibility of discrimination based on ethnicity, race and religion and produce knowledge to be used in work against discrimination and in its monitoring.

Finansiär: VR (ca 5 000 000 kr).
Projektdeltagare: Edda Manga (MKC), Mattias Gardell, (CEMFOR, UU), Alireza Behtoui (sociologi, SU), René Leon Rosales (MKC)

Edda Manga

Mattias Gardell

Alireza Behtoui

René Leon Rosales

Senast uppdaterad: 2022-01-24