Leva utan olja?! - Omprövande av relationer med land och vatten utifrån urfolks landbaserade expertis för övergång till ett fossilfritt välfärdssamhälle

Projektet syftar till att lyfta fram urfolks landbaserade expertise och innovation tillsammans med diskussioner om visioner för ett välfärdssamhälle som inte är beroende av fossila bränslen – parallellt med respekt för urfolksrelationer med land, vatten, människor och andra levande varelser. Vi kommer att utveckla kurser med dessa perspektiv inom högre utbildning.

Placerat vid Uppsala universitet, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och “urfolksforskning” – i samarbete med Centrum för miljö och utvecklingsstudier, C EMUS, vid UU o SLU, samt med universitet i Kanada, USA, Australien, och urfolkssamhällen utgör detta forskningsprojekt del av pågående ansträngningar från urfolksforskare och allierade, kunskapsbärare, etenskapskvinnor/män, förändringsskapare och ledare att etablera ett fält som stödjer urfolks bidrag till en förändring bort från ett fossilberoende samhälle, och för att främja tekniska innovationer och samhällelig infrastruktur som respekterar urfolks land- och vatten baserade relationer.
Geografiskt fokus är på den svenska sidan av Sápmi, och jämförelser med och erfarenheter inhämtas från andra urfolksterritorier. 

Projektet bygger på tidigare projekt; FORMAS framtidens forskningsledare, Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi; Urfolks klimatstudier; SEEDBOX: an Environmental Humanities C ollaboratory och EU FP7 projektet Networking for Communications Challenged Communities (N4C) Architecture, Test Beds and Innovative Alliances.

Senast uppdaterad: 2022-01-24