KOLONIALA DÅTIDER, KOLONIALA SAMTIDER – NATION, TERRITORIUM OCH EXPANSIONSFRONT I DET SAMTIDA BRASILIEN

Projektet utforskar kategorin índio i föreställningar om Brasilien, i det förflutna såväl som i samtiden. Genom att undersöka både idén om índion som ett nationens mytiska ursprung, och hur sådana bilder aktiveras inte bara i koloniala diskurser utan också i indigen dekolonial mobilisering, läggs i projektet särskild vikt vid den koloniala expansionens samtidighet i Brasilien: existensen av en aktiv expansionsfront i norr, såväl som flera icke-koloniserade – i officiell terminology “isolerade” – samhällens fortsatta sociala liv.

Den teoretiska utgångspunkten är att genom den koloniala expansionens samtidighet, ställs själva begreppet om det politiska i senmoderniteten på spel. Expansionsfrontens existens har därför implikationer för hur samhället och det politiska som sådant kan föreställas.

Projektledare: Patricia Lorenzoni.

Finansiär: Projektet har finansierats av Hilding Svahns fond för Latinamerikastudier samt Riksbankens Jubileumsfond.

Senast uppdaterad: 2022-02-22