FORMAS, framtidens forskningsledare: ”Säkra och Hållbara Energiframtider: Antaganden och Handlingar, Visioner och Beslut” (Safe and Sustainable Energy Futures: Assumptions and Actions, Visions and Decisions)
Huvudsökande :May-Britt Öhman, medsökande: Eva-Lotta Thunqvist
Sökt och beviljad 2 997 MSEK, Tid: 2017-2019.

May-Britt Öhman

Konstnärlig forskning.

Titel: Att ge mig mitt perspektiv: Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet.
Huvudsökande: Katarina Pirak Sikku. medsökande och initiativtagare: May-Britt Öhman Övriga medsökande: Gunilla Larsson, UU, samt Frances Wyld, University of Adelaide.
Beviljat 5 040 000 SEK. Tid: 2017-2019

Senast uppdaterad: 2022-01-24