Indigenous Studies

Översikt av fältet

Indigenous Studies/Urfolksforskning är ett kunskap/makt forskningsfält där sambanden mellan urfolks kunskaper, relationer, och förkroppsligande kännetecknar och utgör den kunskapsteoretiska grunden.  Urfolksbaserade kunskaper betyder att icke-urfolks forskare kan vara involverade i urfolksanalyser men inte producera dessa.  Urfolksstudier som akademiskt fält har funnits i omkring femtio år. Det internationella forskarsamhället innefattar forskare som själva är urfolk och de som inte är det, där man söker utveckla fältet på olika sätt.  Den minsta gemensamma nämnaren är urfolks egna strävanden, värderingar och perspektiv samt utvecklingen av stödjande forskningsteorier och metodologier. Urfolksbaserade, etiskt hållbara forskningsrelationer är en självklar del.

Nordamerika, Australien och Aotearoa/New Zealand är framstående platser för urfolksforskning. Urfolksforskning som forskningsfält med samiskt fokus är etablerat i Norge och Finland, men befinner sig fortfarande i sin linda i Sverige.

Ansvariga för temat

May-Britt Öhman
Gunilla Larsson,
Eva-Charlotta Helsdotter

Relaterade projekt på CEMFOR

What is Indigenous Studies?

Datum: 20 mars, 2019, kl. 15:15-17:00, Lokal: Engelska parken, Hus 22, sal 22-1017.

Deltagare: Karin Eriksson, doktorand i Scandinavian Studies vid University of Washington, Seattle. Kaisa Huuva, doktorand i samiska studier vid Umeå universitet.

Climate Futures Workshop 

Welcome to Climate Futures Workshop by Dálkke: Indigenous Climate Change Studies.

Datum: 13 november 2019
Tid: 09.00-17.00 (plus postseminarium och middag)
Plats: Engelska parken, Thunbergsvägen 3C, Uppsala universitet.

The purposes of the workshop are to:

  • Present the ongoing work for discussion. What results do we have so far? How to proceed?
  • Prepare for further applications to expand the research project and activities.
  • Expand collaboration to interested, for future research projects and activities.

Program

09.00 Káffabådda Coffee
09.30 Introduction to Dálkke: Indigenous Climate Change Studies project and this workshop. May-  Britt Öhman, project leader, CEMFOR, Uppsala University.

09.45-10.30 Indigenous IT innovations for environmental protection: The journey from Tannak´s birth 17 years ago and today with respect to its heritage within indigenous communities. Björn Lindgren, Susanne Spik and Karin Kuoljok, Tannak International AB.

10.30-11.15 Plants as innovators: On Oassje as a model for energy harvesting of flow-induced vibrations, Ida Jansson, Luleå University of Technology, Fluid and Experimental Mechanics.

11.15-13.00 Lunch Matikum, Kajutan, Engelska parken.

13.00 -14.30 Wind power in Sámi territories - fossil free, green and environmentally friendly? Eva Charlotta Helsdotter, Uppsala Univ, CEMFOR

13.45- 14.30 Knowledge from the Sámi past for a sustainable future - archeological and historical studies of Forest Sámi on the Swedish side of Sápmi, Gunilla Larsson, Uppsala University, CEMFOR.

14.30-15.15 Káffabådda Coffee

15.15-17.00 Seminar organized by CEMFOR, ”How do I tell an academic organisation that the land is a research participant?”: Reflections from an ongoing project on climate change and Indigenous perspectives. Frances Wyld, Doctor of communication, researcher, Australia, Dálkke: Indigenous climate change studies project participant

17.00-19.00 Post seminar mingle
19.00 Dinner at restaurant in Uppsala (participants at own cost)


The workshop is open to all interested free of charge. Lunch and dinner is at own cost for participants.  Please register latest by November 4 at: https://forms.gle/Dq1onbtHdMnT4aMz7. Please note that the number of participants is limited, the registration will be closed down if we have reached the maximum earlier than Nov. 4. 

Organised by the research project Dálkke: Indigenous Climate Change Studies, FORMAS Dnr 2017-01923, led by Dr May-Britt Öhman, Uppsala University, within the Swedish National research programme on climate
Languages: We will present and talk in English, as we have a project participant from Australia. We will help each other with translation to and from Swedish, and if needed/possible also from other languages. 

Welcome!
D´álkke: Indigenous Climate Studies - CEMFOR, Uppsala University

Senast uppdaterad: 2023-05-29