Aktuella seminarier

"Gud själv har fastat och befallt oss att fasta" - Motståndet mot samisk andlighet på 1600 -1700-talet – teologi, demonologi eller rasism?

Medverkar: Siv Rasmussen, förstelektor vid Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Tromsö universitet.
14 September 2022
Time: 15.15-17.00
Room: 1-0062
Medverka via Zoom: https://uu-se.zoom.us/s/61713053668
Prioritet kommer att vara på IRL seminariet, men vi kommer även söka tillgängliggöra via Zoom. Registrera dig gärna redan nu via Zoom. Allra senast 14.30 samma dag så vet vi att det finns åhörare som vill medverka online. 

Seminariet följs av postseminarium. 

Abstract: 

"Gud själv har fastat och befallt oss att fasta". Citatet kommer från läraren Isaac Olsens skrifter i början av 1700-talet och utgår från samers berättelser om fasta. Enligt Olsen höll samerna i Finnmark i Norge fastedagar som kan knytas till katolsk och eventuellt även ortodox kristendom. Även på svensk sida berättade präster om samer som fastade vid jul. Under denna tid sökte såväl den svenska som danska makten att förmå samer att bli lutherskt kristna. Katolska praktiker bekämpades av missionärer och präster, liksom även kontakten med noaidi (nåjder), bruket av goavdis (rituella trummor) och offer till sieidi (sejtar). I föredraget kommer Siv Rasmussen att fokusera på hur samer själva framställde sin tro och religiösa praktik på denna tid, och hur detta bemöttes av icke-samer. Som exempel så menade Olsen att samerna hade lärt sig allt av djävulen, såväl språk som kläder och byggnadssätt, samt då religion inklusive de katolska traditionerna. Olika teologiska riktningar har varit styrande i förhållningssättet, luthersk ortodoxi, pietisme, men också demonologi (läran om djävulen). Det är även intressant att diskutera om rasism kan ses som användbart i sammanhanget, att samer och samers kultur och religion nedvärderades och kriminaliserades. 

Bigorafi: 
Siv Rasmussen, Fil. Dr., Försteamanuensis vid Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø. 

Siv Rasmussen disputerade 2016 med avhandlingen  i historia «Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid: en komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark». Rasmussen är en samisk kyrkohistoriker som har gjort banbrytande forskning där hon visar på att samer varit döpta och en del av den kristna kyrkan sedan långt innan den protestantiska missionen startade på 1600-1700-talen, parallellt med utövande av den egna samiska religionen.  Katolska seder och symboler anpassades till den samiska kulturen, vilket syns än idag såsom i välsignelsepraktiker och i ornamentik.  

Rasmussen undervisar i tidigmodern historia, samisk historia, kristendomens historia samt samisk religionshistoria, vid Uit, Norges arktiska universitet i Tromsö. 

Senare publikationer: 

 • Rasmussen, Siv. Kristendommens historie i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2020; Volum 1. ISSN 0802-8214.s 16 - 30.
 • Rasmussen, Siv. Beyond Borders – A thousand years of resilience. Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2020; Volum 4 (1). ISSN 2489-7930.s 50 - 64.
 • Rasmussen, Siv. Post-Reformation Religious Practices among the Sámi. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 265 - 285.
 • Rasmussen, Siv. Å skrive om fortidens samiske mennesker. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018; Volum 2. ISSN 1501-9934.s 7 - 11.
 • Rasmussen, Siv. Den forsinkete reformasjonen i Sapmi. (fulltekst) Aalborg Universitetsforlag 2017 (29) ISBN 978-87-7112-653-2. ISSN 2246-2023.s 121 - 155.
 • Rasmussen, Siv. Die Samen zwischen zwei Kirchen und zwei Rechtssystemen. (data) (prosjekt) Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 129 - 133.
 • Rasmussen, Siv. Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid. (data) (prosjekt) Ottar 2017; Volum 4 (317). ISSN 0030-6703.s 12 - 17.

Rasism i förskola och skola, seminarieserie ht-22

Vill du veta mer om hur man kan arbeta för att motverka rasism i förskola och skola? Öppen digital seminarieserie vid Uppsala universitet. Anordnad av Barn- och ungdomsvetenskapen och Centrum för mångvetenskaplig rasismforskning (CEMFO. Ingen föranmälan krävs. 

Barns perspektiv på svensk vardagsrasism
​Markus Lundström (Uppsala universitet)
Tisdag 6 september
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

Rasism mot samer i skolan - erfarenheter och strategier
May-Britt Öhman (Uppsala Universitet) 
Hampus Andersson (Gällivare skogssameby)
Tisdag 4 oktober
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

Förekomst av och orsaker till diskriminering vid skolval: resultat från ett fältexperiment
Jonas Larsson Taghizadeh (Uppsala universitet)
Tisdag 8 november
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

En skola utan rymlighet: ungdomars upplevelser av rasism i skolan
Fanny Pérez Aronsson (Region Uppsala)
Tisdag 6 december
Tid: 15.15-17.00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118 

Kontaktpersoner: 
Anne-Sofie Nyström 
Hassan Sharif
Claes Tängh Wrangel

Länk till program

seminarios ANTERIORES 2021

Ett svenskt förskolebarn i tillblivelse – vardagsnationalism i förskolan

Medverkar: Anne Harju (Malmö universitet) & Annika Åkerblom (Göteborgs universitet). 

Seminarie 2 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola. 

Antirasistiskt skolsocialt arbete

Medverkar: Hassan Sharif (Uppsala universitet) & René Leon Rosales (Mångkulturellt centrum)

Seminarie 3 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola.

Online workshop: Digital Fascism

Medverkar: Roger Griffin, Professor in Modern History, Oxford Brookes University

Juridifiering och skolans demokratiska arbete och uppdrag

Medverkar: Maria Rosén, doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 • Datum: 3 maj, kl. 15.15–17.00
 • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/67518337118
 • Arrangör: CEMFOR och institutionen för pedagogisk, didaktik och utbildningsstudier (BUV/EDU)
 • Kontaktpersoner: Anne-Sofie NyströmHassan SharifMehek Muftee

Seminarie 4 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola.

Digital minnesdag: 100 år i rasbiologiska institutets skugga

Med anledning av det i år är 100 år sedan Statens institut för rasbiologi (även kallat Rasbiologiska institutet) öppnades i Uppsala, arrangerar CEMFOR en digital minnesdag med berörda enskilda och grupper, organisationer och forskare. Minnesdagen arrangeras i samarbete med Forum för judiska studier (UU) och Centrum för forsknings- och bioetik (UU). Rasbiologiska institutet är en del av Sveriges historia, som inte får glömmas eller gömmas.

PRIVILIGIERADE GYMNASIESKOLKONTEXTER OCH ARTIG EXKLUDERING

Medverkar: Layal Wiltgren (Linköpings universitet)

Seminarie 1 i vårterminens seminarieserie om rasism i förskola och skola.

FORSKNINGSSEMINARIER 2021

Islam, ickevåld och fred – Maulana Wahiduddin Khan och anti-muslimsk mobilisering

Participante: Mattias Dahlqvist, Profesor titular de estudios religiosos especializado en Islam, especialmente en India. Enseña sobre el Islam, el hinduismo, el budismo, la sociología de la religión y la historia y práctica de la no violencia, Universidad de Umeå.

Fecha: 15 de diciembre
Hora: 15:15-17:00
Ubicación: Sala 22-1017, Engelska parken Universidad de Uppsala 
Online: https://uu-se.zoom.us/j/62561764933

(El seminario será en sueco)


 

I Am Queen Mary: great magnitude dramaturgies for body, territory and heritage”

"Soy la Reina María: dramaturgias de gran magnitud para el cuerpo, el territorio y la herencia"

Conferenciante: Deise Faria Nunes (BR/NO, 1974) is an artist-researcher with a special interest in performance, ritual and audiovisual. She is currently a PhD fellow in Theatre at the University of Agder (2019-2022).

Fecha: 3 de noviembre
Hora: 15:15-17:00 
Ubicación: Sala 22-1017, Engelska parken Universidad de Uppsala 

Abstract
The talk, which is also becoming an extensive article to be published in a future series on decolonial dramaturgy, examines the art project I Am Queen Mary, by Jeannette Ehlers and La Vaughn Belle, crossing points between Black feminism, the presence of the African diaspora in the Nordics, and great magnitude performance dramaturgies in which the approach to aspects such as body, territory and heritage converge into decolonial perspectives and practices.

Bio
Nunes is based in Norway since 1999 and is active in the performing arts field since 2003. While developing her own practice and methods, she has worked as a performer, dramaturge, creative producer, project manager and freelance writer for among others ACTS laboratory for performance practices, Nordic Black Theatre, Office for Contemporary Art - OCA, Oslo Biennale and Black Box teater. 

She is currently head of the national Theatre Committee at the Arts Council Norway. In 2017, Nunes created the company Golden Mirrors Arts Norway, focusing on production and diffusion of works by Black women in the arts and culture.

(La presentación será en inglés)

MATARIKI LECTURE SERIES – RACE, RACISM AND DECOLONISATION

Presents: 
EVENT 1: "RACISM AND SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH​​​​​​​

Date: Thursday 21th October
Time: Local times for partners: Dartmouth / Queen's: 3:00-4:30am, Durham: 8:00-9:30am, Uppsala / Tübingen: 9:00-10:30am, UWA: 3:00-4:30pm, Otago: 8:00-9:30pm

SPEAKERS
Irene Molina, Uppsala University, CEMFOR.
“How racism, discrimination and segregation have affected the outcomes of COVID-19".
Professor Pat Dudgeon (University of Western Australia)
“Social and emotional wellbeing: Dismantling systemic racism.”
Dr Donna Cormack (University of Otago, New Zealand)
“The impacts of racism on Māori health and health inequities.”

Meet the speakers...
To register for your place, please visit: https://uwa.zoom.us/webinar/register/ WN_zqsAf1QvRsyxfLQGmqxasQ


EVENT 2: "PRACTICAL IMPACT OF RACISM ON EVERYDAY LIVING"

Date: Monday 25th October

Local time for partners: Dartmouth / Queen's: 10:00-11:30am, Durham: 3:00-4:30pm, Uppsala / Tübingen: 4:00-5:30pm, UWA: 10:00-11:30pm, Otago: 3:00-4:30am (+1).

SPEAKERS
Professor Matt Delmont (Dartmouth College, USA)
“What WWII reveals about race & discrimination today”.
Associate Professor Chris Bevan (Durham University, UK)
“Homelessness, race and law”.
Dr Nicole Hirschfelder and Dr Debarchana Baruah (University of Tübingen, Germany)
"Structural racism and distribution of privilege in German Academia - A few talking points in a difficult conversation". 
Dr Mattias Gardell (Uppsala University, Sweden)
“Racism as a technology”

Meet the speakers...
To register for your place, please visit: https://zoom.us/webinar/register/ WN_9e2EGk4WRgaW6YbZ4WYbAA


EVENT 3: "DECOLONISATION"

Date: Wednesday 27th October
Local time for partners: Dartmouth / Queen's: 7:00-8:30pm (-1), Durham: midnight - 1:30am, Uppsala / Tübingen: 1:00-2:30am, UWA: 7:00-8:30am, Otago: 12:00-1:30pm

SPEAKERS
Dr Lisa Adams (Dartmouth College, USA)
“Decolonising global health through equitable partnerships.”
Dr Kristin Moriah (Queen’s University, Canada)
"Black Books: The role of black studies at the university."
Ms Arhea Marshall (University of Tübingen, Germany)
“Educating about Racism and its Legacies from the colonial to post-colonial era across the Caribbean and Europe”.
Dr Joanna Alexi and Belle Selkirk (University of Western Australia)
“Decolonising psychology and institutional racism.”
Professor Michelle Thompson-Fawcett (University of Otago, NZ)
“Decolonising settler-colonial urban planning processes.”

Meet the speakers...
To register for your place, please visit: https://otago.zoom.us/webinar/register/ WN_UcbQm46vSJGn8-oGQny4Qw

FIMVISNING: DEN OGRÖNA VINDEN - PROYECCIÓN DE PELÍCULA: ENERGÍA EÓLICA

¿Cómo puede contribuir la investigación sobre el racismo a comprender la explotación actual de la energía eólica en las zonas de Sami?
(Proyección de película: Energía eólica - "¿verde?": Sami y la perspectiva científica sobre el diseño de energía eólica dependiente de los fósiles y ambientalmente destructivo).

Fecha: 27 de octubre
Horario: 15.15-17.00
Lugar: sal 22-1017 Engelska parken - también será trasmitida a  travéz por Zoom aquí https://uu-se.zoom.us/j/64490948640

La proyección de la película es seguida por conversaciones dirigidas por Arne Müller, periodista, con los participantes en la película, el pastor de renos Henrik Andersson, de la aldea Sami del bosque de Gällivare, la docente asociada Eva Charlotta Helsdotter, CEMFOR, el cineasta Petri Storlöpare, también participarán Elle ErikssonTina ErikssonMichael Eriksson , todos pastores de renos en la aldea Sami del bosque Flakabergsgruppen Gällivare skogssameby. Comenta: Irene Molina, profesora de geografía cultural y directora científica de CEMFOR.

(la película y la charla serán en sueco)

simposio online: MUSIC AND RACISM IN EUROPE

(Música y racismo en Europa)
Oradores principales: Jasmine Kelekay, estudiante de doctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad de California, Santa Bárbara e investigadora del CEMFOR, Kira Thurman es profesora asistente de Lenguas y Literaturas Germánicas e Historia en la Universidad de Michigan, Luis Manuel García , es profesora de Etnomusicología y Estudios de Música Popular en la Universidad de Birmingham.

Fecha: 20-22 de octubre
Hora: vea el programa aquí
Ubicación: Online - para registrarse haga clic aquí
(El simposio será en inglés)

Race is among the most significant social categories that informs and organises understandings of music. Although there is an abundance of music research that deals with BIPOC minorities and, at least implicitly, also with race, few studies explicitly address how processes of for example racialisation, essentialisation, appropriation and exclusion in music and music research can effectively be categorised as racist. However, recently there has been an increasing interest in the issue of racism in the field of music and music scholarship and this international online symposium seeks to bring together researchers across disciplines to discuss music and racism particularly as it relates to Europe.

The symposium is organised by Research Association Suoni and the Kone Foundation funded research project ”Music researchers in society: Advancing social justice through activist music research” in collaboration with CEMFOR — Centre for Multidisciplinary Studies on Racism at Uppsala UniversityIASPM-Norden (International Association for the Study of Popular Music and Music Finland

Para más información aquí

GEORGE MONTANDON, THE AINU AND THE THEORY OF HOLOGENESIS


Fecha: 26 de mayo
Hora: 15.15-17.00
El seminario será por Zoom - 
Regístrese con anticipación aquí

In this seminar John Hennessey, researcher at the Hugo Valentin Center (Uppsala University), presents his research on the Ainu people and Western racial classifications ruing the nineteenth century. Diskussant: Kanako Uzawa. She earned her PhD at the Arctic University of Norway on  urban Indigeneity in Ainu communities in Japan, and is now an independent scholar and Ainu rights activist. Modera: Daniel Strand, CEMFOR.
The seminar is co-organized with the Hugo Valentin Center.

BIOGRAFía

John L. Hennessey is a postdoctoral fellow at the Hugo Valentin Centre, Uppsala University. His dissertation, Rule by Association: Japan in the Global Trans-Imperial Culture, 1868-1912 (Linnaeus University, 2018), was shortlisted for the 2019 ICAS Dissertation Prize in Asian studies and received an honorable mention for the 2020 Walter Markov Prize in global history. His current research focuses on depictions of the Ainu people in Western race science between Japan’s Meiji Restoration (1868) and the Second World War.

ABSTRACT

During the first decades of the twentieth century, when several variations of Darwinism or competing theories of evolution vied for supremacy in the Western scientific establishment, Italian zoologist Daniele Rosa proposed a radical new theory: hologenesis, or temporally concurrent, pan-terrestrial creation and evolution in response to primarily internal factors. Although quickly forgotten after the mid-century consensus around the modern synthesis combining Darwinism and Mendelian genetics, hologenesis was also widely ignored or rejected shortly after its publication, especially outside of Italy.

One important exception was Swiss-French racial anthropologist George Montandon, who eagerly embraced the theory and expanded its field of application in two long books and a bevy of scholarly and popular science articles. As an exceedingly productive and ambitious researcher who set his sights on top positions in the French academic establishment, Montandon’s deep investment in an obscure and unpopular theory is somewhat puzzling. Today, Montandon is best known for his virulent anti-Semitism and active collaboration with the Nazi occupation of France at the end of his career. To the extent it is discussed at all, his embrace of hologenesis is explained as a result of his racist outlook. Through a close reading of his research output, this paper explores his theoretical outlook and reasons for championing Rosa’s forgotten evolutionary theory. It argues that his motivation arose from a complex blend of reasons, including scientific and personal factors. Most importantly, Montandon’s adoption of hologenesis was strongly influenced by his early fieldwork with the Ainu of Hokkaido, which has been entirely overlooked in previous research. In contrast, Montandon’s later public anti-Semitism seems to have arisen more out of ambition and conscious cynical choices than as a natural extension of hologenesis.

Contemporary anti-Jewish racism and constructions of ‘Swedishness’ – an approach to the study of antisemitism from the field of Critical Race Studies

(El racismo contemporáneo anti-judío y las construcciones de ´suecosidad´: Un enfoque al estudio del antisemitismo desde el campo de los estudios de carreras críticas)

Fecha: 21 de abril
Hora: 15.15-17.00
El seminario será por Zoom - 
Regístrese con anticipación aquí

Hansalbin Sältenberg, estudiante de doctorado en Estudios de Género (Universidad de Lund), presenta su proyecto de investigación en curso sobre el racismo antijudío contemporáneo en Suecia. El seminario está coorganizado con el Foro de Estudios Judíos (Universidad de Uppsala). Comenta: Rebecka Katz-Thor, PhD in Aesthetics at Södertörn University.

ABSTRACT

Challenging the academic division of labor between studies of antisemitism and other kinds of racisms, my doctoral project explores anti-Jewish racism in contemporary Sweden. Locating white, modern and liberal Sweden at the center of the analysis, the dissertation explores the connection between anti-Jewish racism and constructions of “Swedishness”, both in relation to secularism and Protestantism and anti-Muslim racism and in relation to gender and sexuality as social categories. Challenging the usefulness of the paradigm of “new antisemitism” to grasp experiences of anti-Jewish racism in Sweden, the thesis explores the complex dynamics between Jews in Sweden, and processes of national inclusion and exclusion.

(El seminario será en Inglés).

Pandemi i det arktiska norr: Insikter från ett pågående supradisciplinärt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt om covid19 med fokus på Norrbottens län

(Pandemia en el Àrtico Norte: Durante la pandemia de Covid 19 y con enfoque en el norte de Suecia)

May-Britt Öhman, investigadora de CEMFOR, presenta su nuevo proyecto centrado en la pandemia en curso, basado en metodología indígena, estudios de racismo e investigación de género.

Fecha: 14 de abril
Hora: 15.15-17.00
El seminario será por Zoom - 
Regístrese con anticipación aquí

Abstract
I arktiska Norrbotten, som till ytan utgör en fjärdedel av Sveriges yta, med 251 000  invånare med urfolket samer, renskötsel, nationella minoriteter och två internationella gränser, har coronapandemin konsekvenser knutna till geografi, åldersstruktur, naturresursutvinning och mångkulturella befolkningssammansättning samt glesa befolkning med långa avstånd till vård. 

Vid detta seminarium kommer projektledaren May-Britt Öhman tillsammans med några av projektdeltagarna, däribland renskötaren Henrik Andersson, Gällivare skogssameby, ta upp insikter och erfarenheter från det pågående supradisciplinära och tvärvetenskapliga forskningsprojektet som har Norrbotten i fokus.

Pandemi i norr-projektet har sin bas på Luleå tekniska universitet, LTU, enheten för historia, och samverkar med med LTU, Hälsovetenskap och Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt Cemfor, Uppsala universitet.  Dessutom medverkar Norrbottens Museum, Piteå museum, Laponiatjuottjudus, Riksorganisationen Same Ätnam och samiska renskötare. Syftet är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering dels utifrån Norrbottens läns specifika karakteristik o geopolitiska position, dels med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel samt äldreboenden-demensvården. Projektet som löper från december 2021 till november 2022, finansieras genom FORMAS akututlysning.

Datainsamling görs av material från sociala medier, webenkäter, bild- och videoinsamling, autoetnografi och intervjuer när pandemin är en pågående situation, som underlag för historiska jämförelser, framtida planering och utveckling av mänsklig säkerhet, krishantering och resiliens, samt med sikte på planering för ett större forskningsprojekt. 

Frågor som ställs vid datainsamlingen utgår ifrån nyckelbegreppen ”sårbarhet”, ”resiliens”, ”risk”, ”oro”, ”trygghet”, ”vetenskaplig osäkerhet”, ”mänsklig säkerhet”, ”hälsa” och ”välbefinnande”:

 • Hur ser enskildas erfarenheter, handlingar och sociala mobilisering ut inom olika grupper i förhållande till pandemin och de åtgärder som vidtagits av myndigheter och politiker såsom social distansering, gränsstängningar, begränsning av allmänna sammankomster och besöksförbud?
 • ​Hur kan genus-, minoritets- och urfolksperspektiv, levda erfarenheter och första-person-perspektiv med ifrågasättande av urbana normer liksom funktionsnormer bidra till en inkluderande syn på mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?
 • ​Hur kan historiska jämförelser med tidigare pandemier och kriser som Norrbotten drabbats av bidra till stärkta möjligheter till mänsklig säkerhet, krishantering och anpassning?

FRÅN LÄNGD TILL UTBILDNINGSNIVÅ - OM GWAS OCH DET MÄTBARAS MAKT


Ulrika Björksten, är doktor i fysikalisk kemi och disputerade 1995 på École Polytechnique Fédérale i Lausanne. Björkstén har länge varit verksam som vetenskapsjournalist. Hon är sedan 2011 chef för Vetenskapsradion på Sveriges Radio, och har tidigare arbetat på SVT, Svenska Dagbladet och Nobelmuseet. Hon har tidigare gett ut Vetenskap ur funktion (2006) och arbetar för närvarande på en bok om molekylärgenetik och etnicitet.
Diskussionen leds av Daniel Strand, forskare på CEMFOR.

Fecha: 17 de marzo
Hora: 15.15-17.00
El seminario será por Zoom - 
Regístrese con anticipación aquí

Abstract 
Sedan kartläggningen av människans arvsmassa publicerades för över 20 år sedan har drömmen om att koppla komplexa egenskaper och sjukdomstillstånd till tydliga genvarianter grusats gång på gång. Samtidigt har nya möjligheter att kartlägga många individers hela arvsmassa lett till nya försök att hitta genetiska skillnader på gruppnivå som kan kopplas till skillnader i komplexa egenskaper mellan olika mänskliga populationer. Etnicitet har härigenom återinförts som en kategori inom biologisk forskning. 

Forskaren och vetenskapsjournalisten Ulrika Björkstén arbetar just nu med en bok om genetik och etnicitet. På CEMFORs seminarium presenterar hon ett kapitel om hur GWAS-forskning – Genome Wide Association Studies – skapar och använder kategorier relaterade till etnicitet. Metoderna, som först användes för att hitta genetiska markörer kopplade till längdskillnader mellan syd- och nordeuropéer, har successivt tillämpats för att leta efter en evolutionär bakgrund till skillnader i utbildningsnivå mellan olika populationer. Men vilken vetenskaplig validitet har egentligen dessa metoder? 

(El seminario será en sueco) 

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN ANTERIORES 2020

A SWEDISH PROTO-FASCIST? RUDOLF KJELLÉN AND THE POLITICAL IMAGINARY OF THE FAR RIGHT.

Fecha: 9 de diciembre 
Webinario por Zoom 
https://uu-se.zoom.us/j/67876643496 
Meeting ID: 678 7664 3496

Presenta Hjalmar Falk.
Modera: Per-Erik Nilsson.
Commenta: Mattias Martinson.

resumen

The Swedish political scientist, public intellectual, and politician Rudolf Kjellén (1864-1922) is arguably one of Sweden’s internationally most renowned social theorists to date. Among other things, Kjellén coined the term geopolitics and played an important part in the popularization of the concept of the folkhem. Still, no major study dedicated specifically to Kjellén exists and most works dealing with his place in Swedish political and intellectual life are at least 50 years old.  Part of the explanation for this is that Kjellén remains a controversial figure in Swedish political history, often regarded as representing the reactionary road not taken by the Swedish right in response to universal suffrage and liberal democracy. Some post-war commentators called Kjellén a proto-nazi, and his name still carries an ominous air. In recent years, following the crisis of liberal order and global right-wing mobilization, it appears that Kjellén’s thought and not least his questions are making a comeback.

  In this paper, I will sketch the outline of my plans for a research project centred on Kjellén and his works. I will particularly focus the question of how and what intellectual history can contribute to the study of the far right and fascism. While much current discussion of this ideological terrain takes its cue from conceptual definitions, I will argue that a contextual approach to the field can make a substantial contribution both to the understanding of the political imaginary that sustains it and the role of intellectuals in the formation of that political imaginary.

BIOGRAFía

Hjalmar Falk is a researcher in The History of Ideas and Science at the University of Gothenburg. His doctoral dissertation concerned the political theology and secularization theory of Carl Schmitt. Since earning his Ph.D., Falk has written on the intellectual history of the radical right, political theology, historical temporalities, and the historiography of secularization. He is currently engaged in a research project dealing with the reception of Carl Schmitt’s work on the radical left.

*En colaboración con (CRS).

FRIGÖRELSEN. ROMERS OCH RESANDES EMANCIPATION I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER

Fecha: 4 de noviembre
Horario: 16.00-17.00
Webinario: Zoom
Es necesario registrarse. Registro aquí

Presenta Jan Selling, profesor asociado de historia y de pedagogía en la Universidad de Södertörn con un enfoque en la formación de docentes romaníes. ​Liberación. Emancipación de romaníes y viajeros en Suecia y otros países. (traducción simultánea al español).
En el Panel: Sunita Memetovic, abogada y ex Grupo de referencia en las oficinas gubernamentales sobre estrategia para la inclusión de la población romaníe.
Hans Caldaras, experto en historia, culturas y derechos humanos de los romaníes, discriminación y racismo.

Modera: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Comenta: Mattias Gardell; CEMFOR.

Resumen

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

RASISMENS KlASSADE LOGIKER

Fecha: 7 de octubre

Presenta Mikael Svensson
, Doctor en sociología y profesor e investigador en la Universidad de Södertörn. (El seminario será en sueco)
Modera: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Comenta: Daniel Strand, CEMFOR.
.................................................................
Seminariet hålls på campus Engelska parken i sal 22:2017. Anmälan krävs.
På grund av rådande omständigheter kommer seminariet att även hållas digitalt via Zoom. Anmälan krävs.
Anmälan till CAMPUS här (begränsade antal platser)
Anmälan till ZOOM här
Varmt välkomna med er anmälan senast den 6 oktober 2020!
​....................................................................

Resumen

I stället för att fastna i diskussioner om vilken samhällsklass som är mer eller mindre rasistisk – där rasismen främst placeras i arbetarklassen – kommer jag fokusera på hur klass kan ha betydelse för olika typer av rasistiska praktiker, där utgångspunkten är att rasism både kan ta sig olika uttryck och ha olika orsaker beroende på klassposition.

I min avhandling Hur klass gör skillnad: Klasspositionens betydelse för rasistiska och negativa särskiljande praktiker (Svensson 2019) – som bygger på observationer och intervjuer med personer i arbetarklasspositioner som bor i ett arbetarklassområde respektive observationer och intervjuer med personer i mer privilegierade klasspositioner som bor i ett socioekonomiskt mycket fördelaktigt område – har jag undersökt rasistiska praktiker kopplat till för klass utmärkande sammanhang som arbete och boende.

Flera tydliga klasskillnader visar sig, där bland annat de med mer privilegierade klasspositioner oftare exploaterar arbetskraft i olika former eller från ett klass- och statusmässigt överläge korrigerar grannar och kollegor med ”utländsk bakgrund”, medan de med arbetarklasspositioner i liknande situationer i stället oftare försöker exkludera eller undvika personer de anser har ”utländsk bakgrund”. Jag kommer att diskutera hur klasspositionen i sig själv är en avgörande mekanism för att förstå de olika praktikerna och klassmässiga skillnaderna. Jag kommer också diskutera betydelsen av rasistiska uppfattningar om specifika rasifierade ”grupper” legitimerade av vad Dave Elder-Vass definierar som faktiska och föreställda normcirklar, rasifierade hierarkier på bostads- och arbetsmarknaden i relation till strävan efter klass- och statusmässig uppåtgående mobilitet, utestängningsmekanismer kopplade till yrkesprofession och språk och vad Charles Tilly benämner som anpassningsmekanismer.

"REGARDING BLACK PAIN"

Fecha: 16 de septiembre
Hora: 16.15 - 18.15

Lugar: Zoom - Regístrese aquí. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación e información sobre cómo unirse al webinario.

Presenta: Christopher Paul Harris.
Modera: Daniel Strand, CEMFOR.
Comenta: Ylva Habel, investigadora y profesor asociado en Ciencias de la Comunicación y  Medios, Universidad de Södertörn. 

("Con respecto al dolor negro", traducción simultánea al español)

RESUMEN

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

biografía

Christopher Paul Harris es becario postdoctoral en el Departamento de estudios afroamericanos de la Universidad Northwestern. Recibió su Ph.D. en Política y Estudios Históricos de The New School for Social Research. La investigación de Harris explora cómo las formas contemporáneas de la política, la cultura y el rendimiento compiten y modifican una serie de normas políticas, sociales y culturales en toda la diáspora negra.

webinario: THE CONTINUING UNMATTERING OF BLACK LIVES: ON THE ONGOING PROTESTS AGAINST THE LOGIC OF LYNCHING

Fecha: 5 de junio 2020
Hora: 15:00-17:00
Zoom:
 Registrarse a Daniel Strand. El enlace de Zoom se le enviará.

Estados Unidos y Canadá se ven sacudidos por protestas masivas en contra de la violencia mortal de la policía a personas negras. ¿A dónde llevarán estas protestas? El viernes, tres investigadores de Black Studies se reunirán en un seminario organizado por CEMFOR sobre racismo anti-negro.

................
Recently, Kimberlé Crenshaw argued that the deaths of Breonna Taylor and Ahmaud Arbery show how ”the violence of the past is the violence of the present”. Since then, the deaths of George Floyd (USA) and Regis Korchinski-Paquet (Canada), have resulted in Black protests that are now going global.

At a time when the Covid-19 pandemic has also been weaponized against Black people, the disregard for Black lives is thrown into extra sharp relief. Activists and intellectuals repeatedly point to the deeper history of state-sanctioned, gratuitous violence against Black people: lynching. While this connection is not recent, protesting the logics of this slow form of antiblack genocide entails an important refusal to be silenced by dominant discourse.

In this CEMFOR webinar, three Black Studies scholar convene to discuss the continuing unmattering of Black lives and the current wave of protests in the USA and Canada.

SPEAKERS

• Ylva Habel (chair) is Assistant Professor in Media and Communication Studies at Södertörn University, and affiliated to CEMFOR. Her research draws on black studies and postcolonial, critical race and whiteness studies, specifically revolving around the affective economy of Swedish, colorblind discourses connected to welfare values.

• Christopher Paul Harris is a Postdoctoral Fellow in History at the Department of African American studies at Northwestern University. Harris’s research explores how contemporary forms of Black politics, culture, and performance contest and reshape a range of political, social, and cultural norms across the Black Diaspora.

• Jasmine Kelekay is a PhD candidate in the Department of Sociology at the University of California, Santa Barbara and at CEMFOR, Uppsala University. Kelekay's work examines the relationship between racialization and criminalization, with a particular focus on constructions of Blackness and the institutionalized social control of Black communities across the African diaspora.

(El seminario será en inglés)

Bienvenidos!

WEBINAR: RACISM AND THE FREEDOM OF SPEECH

Fecha: 6 de mayo
Hora: 15.15-17.00
Via Zoom -
(Inscripción: Irene Molina)
EL seminario será en inglés.

participantes

GAVAN TITLEY is Associate Professor and Senior Lecturer in Media Studies at Maynooth University. ULRIKA DAHL is a professor of Gender Studies at Uppsala University. DIANA MULINARI is a professor of Gender Studies at Lund University. IRENE MOLINA (chair) is Professor in Human Geography and the co-director of research at the Center for Multidisciplinary Research on Racism, CEMFOR, at Uppsala University. Más información aquí

Bienvenidos!

Zoom webinar – “Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future”

Datum: 28 april
Tid:13.00-16.00
Zoom länk
zoom link - Notera lösenord behövs: 024490

Urbefolkningen har kämpat för land och liv mot kolonialism över hela världen sedan ett halvt årtusende.

Program and speakers

13.00 May-Britt Öhman Introducing Dálkke: Indigenous Climate Change
13.15 Hampus Andersson When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden
13.45 Henrik Andersson Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area
14.15 Eva Charlotta Helsdotter Who owns the river? Combining water resource management and Sámi traditional relationships with nature and waters for sustainable futures
14.45 Break/paus
15.15 Erica Violet Lee Wīhkohkē: Urban Indigenous Resistance from the Past into the Future
16.00 End


Erica Violet Lee, a feminist scholar of prairie Indigenous studies and Nēhiyaw philosophy, her work focuses on the intersections between social movements and bodily sovereignty. She is currently a master’s student at OISE, the University of Toronto, writing about urban Indigenous resistance and joy.

Abstract
In Canada, currently the Wet’suwet’en resistance movement is set to protect lands and waters against destructive extractive industry, which are allowed and supported by colonial state laws, and law enforcement. But what is law? From an indigenous standpoint, love and law are one and the same.

Disrupting the notion of “ceded and surrendered” lands and based on a methodology of urban Indigenous lifeways and survivance, and with the ongoing Wet’suwet’en resistance as one of many examples I will discuss what it means – in practice – to refuse consent for extractive projects on our lands. And to promote laws that are tied to love.
This refusal is tied to our freedom of movement and our agency as Indigenous women, girls, Two-Spirit and LGBTQ people on the frontlines of movements in North America and across the world.

Guided by frameworks of decolonial love and the resurgence of Indigenous law, language, and ceremony that have never fully been eliminated despite genocides, we embrace the experience of joy as an embodied treaty and a living act of sovereignty.

Based on my work of Wastelands theory (“In Defense of the Wastelands: A Survival Guide”, 2016), I argue that Indigenous presence and futurisms pose a necessary challenge to the notion that we are primitive or extinct people, as we shape and create the sacred and ceremonial through our movements on the land. At the end of this world, we work toward a universe of beautiful livelihoods for Indigenous communities, free from state oppression and coercion.

AbstractHenrik Andersson: "Winds of destruction: A documentary project on wind power, Indigenous people and human security –case from Hällberget, Överkalix, Gällivare Forest Sámi Reindeer Herding area".
Abstract, Hampus Andersson: "When the climate apocalypse comes I’ll make it: 16 year old Hampus Andersson’s survival month living off the lands and waters in the forests of Norrbotten, Sweden".

.................
Dálkke
 is based at CEMFOR, Department of Theology at Uppsala University, and collaborates with Luleå University of Technology, Michigan State University and universities in Canada, US, Australia and Japan, as well as Indigenous communities and associations. The project forms part of ongoing efforts by Indigenous and allied scholars, knowledge keepers, scientists, change-makers, and leaders to create a field to support Indigenous peoples’ capacities to analyze and address the consequences as well as mitigate the impacts of anthropogenic climate change – thereby contributing to the establishment of the field Indigenous Climate Change Studies.

"REGARDING BLACK PAIN"

Fecha: 16 de septiembre
Hora: 16.15 - 18.15

Lugar: Zoom - Regístrese aquí. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación e información sobre cómo unirse al webinario.

Presenta: Christopher Paul Harris.
Modera: Daniel Strand, CEMFOR.
Comenta: Ylva Habel, investigadora y profesor asociado en Ciencias de la Comunicación y  Medios, Universidad de Södertörn. 

("Con respecto al dolor negro", traducción simultánea al español)

RESUMEN

The Movement for Black Lives (M4BL) är en del av ett större uppsving för svart organisering och politiskt tänkande i USA och resten av världen. M4BL har uppstått i samband med och som en konsekvens av det ständiga flödet av bilder på och rapporter om det svarta livets godtycklighet och dödlighet. Denna presentation, som utgår ifrån tre års etnografisk forskning och aktivism, använder sig av begreppet ”hänsyn” (regard) för att teoretisera samtida uttryck för svart motstånd, flykt och vägran. Presentationen fokuserar på de sätt som unga svarta människor kring M4BL har aktiverat en radikalt inkluderande etik som kretsar kring att bry sig/att vårda (care).

biografía

Christopher Paul Harris es becario postdoctoral en el Departamento de estudios afroamericanos de la Universidad Northwestern. Recibió su Ph.D. en Política y Estudios Históricos de The New School for Social Research. La investigación de Harris explora cómo las formas contemporáneas de la política, la cultura y el rendimiento compiten y modifican una serie de normas políticas, sociales y culturales en toda la diáspora negra.

BORTOM VITTNET: BILDER AV FÖRINTELSEN

Fecha: 5 de febrero 2020​

(Más allá del testigo: el testimonio de imágenes y representaciones del Holocausto) 
Rebecka Katz Thor es crítica y profesora de Estética en la Universidad de Södertörn. Comentarista: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

RESUMEN

En un momento en que los últimos testigos del Holocausto pronto se habrán ido, una posible ruta para la conmemoración es preguntar qué testimonios pueden dar las imágenes. Beyond the Witness busca responder a la pregunta de cómo las imágenes pueden dar testimonio al examinarlas como entidades multifacéticas producidas, reproducidas y resituadas en situaciones políticas e históricas conflictivas. En tres películas basadas en archivos de Harun Farocki, Yael Hersonski y Eyal Sivan, la imagen en movimiento se reactiva y se reinterpreta.

Las imágenes reproducidas como propaganda nazi y las grabaciones de video de un juicio políticamente cargado después del Holocausto han adquirido un nuevo significado. El estado del archivo del material, el contexto y las condiciones de producción, y los medios de representación, ofrecen un marco para un análisis a través del cual se puede entender el testimonio de las imágenes.

BIOGRAFÍA

Su investigación se centra en la producción de imágenes y su relación con reclamos históricos, éticos y políticos. Su disertación de 2018 Beyond the Witness: The Testimony of Images and Holocaust Representations (Más allá del testigo: el testimonio de imágenes y representaciones del Holocausto) investiga la imagen como testigo en tres películas hechas de materiales de archivo.

seminarios de investigación anteriores 2019

“Ser hijo/a de inmigrante en chile: efectos de las  políticas migratorias y la racializacion  en sus vidas cotidianas”

Fecha: 4 de diciembre, 2019

Constanza AmbiadoCátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas Universidad de Chile. Comenta: Irene MolinaCEMFOR.

Resumen:
A través de un estudio etnográfico con familias de población migrante,  Contanza Ambiado y el equipo de investigación con quien trabaja, se han aproximado a las situaciones de vulnerabilidad  en que estas familias y especialmente los y las menores se encuentran. El proyecto se enmarca en las temáticas asociadas al racismo institucional y cotidiano que estas familias confrontan en las diversas arenas de la sociedad como el trabajo, la escuela, el espacio público entre otras. Dado que el país vive una convulsión social, Constanza se referirá también a las maneras como la represión policial puede selectivamente afectar a este sector de la población.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CHILE?

Conversatorio:
Los académicos de la Universidad de Chile Alejandra BottinelliSalvador Millaleo e Inta Rivas, reflexionan sobre temas actuales como movilización social y represión estatal, Derechos Humanos y Asamblea Constituyente Plurinacional.

El conversatorio será en español.

Fecha: 4 de diciembre, 2019
Horario: 17.00 - 19.00 hrs.
Local: Engelska parken, sal 22-1017, Uppsala universitet

Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Por favor notar: Si desea asistir al conversatorio regístrese antes del 2 de diciembre AquíBienvenides! 

“HOW DO I TELL AN ACADEMIC ORGANISATION THAT THE LAND IS A RESEARCH PARTICIPANT?: REFLECTIONS FROM AN ONGOING PROJECT ON CLIMATE CHANGE AND INDIGENOUS PERSPECTIVES”

Fecha: 13 de noviembre, 2019

"¿CÓMO DECIRLE A UNA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA QUE LA TIERRA ES UN PARTICIPANTE EN LA INVESTIGACIÓN ?: REFLEXIONES DE UN PROYECTO EN CURSO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y PERSPECTIVAS INDÍGENAS"

Lecturer: Dr. Frances Wyld is a Martu woman (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) and Doctor of Communication.

Abstract: In this presentation I reflect on the methodology and ethical considerations of an Australian sub-project that is part of the research project Dálkke: Indigenous Climate Change Studies, funded by FORMAS, within the Swedish National Research Programme on Climate, and placed at the Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, CEMFOR, at Uppsala University.

The Australian sub-project documents stories and opinions about climate change, caring for country and the use of Indigenous knowledges in design and innovation to better care for the environment. The work is ongoing during 2019 and the results will be presented at conferences and in articles during 2020. The methodology is a blend of western and Indigenous knowledges characterised by the logos and mythos of information gathering. The logos is the academic pursuit of knowledge on the subject undertaken through literature review and the interviewing of Indigenous academics. The mythos represents Storywork and the stories collected from Indigenous communities and people alongside the needs of this diverse land. But how do you give the land a voice in academia beyond what can be known within science? How do we tell an academic organisation that the land is a research participant? Ethical considerations involved in working with Indigenous communities are important, protocols in academia in Australia were put in place for this. Yet something has been lost in translation; a colonising voice had taken command yet again, leaving the land without a voice and the researcher disconnected from a fundamental participant in research - the environment itself.

Biografía
Frances Wyld
, is a Martu woman (Aboriginal people of the Pilbara region of Australia) and Doctor of Communication. She has taught in the areas of Indigenous Knowledges, education, cultural studies and has worked extensively within curriculum development. Her doctorate title ‘In the time of Lorikeets’ uses autoethnography, storytelling and mythography to centre Indigenous Knowledges within an academic environment to establish an Indigenous worldview for ethical research and teaching.

She takes great pride in her ongoing collaboration with Sámi academics and community persons. Her publications include both scholarly and creative writing elements. Dr Wyld is currently working on a project led by Uppsala University to research climate change, Indigenous perspectives and innovation. She lives in Adelaide, Australia with her son.

Project: Indigenous Australian perspectives on Climate Change.

"(DE-)CONSTRUCTING THE OTHER: COMPLICATING THE ANTAGONISM/AGONISM DICHOTOMY".

Fecha: 23 de octubre, 2019

Nico Carpentier es profesor en la Universidad de Charles en Praga; También ocupa puestos de medio tiempo en la universidad Vrije , Bruselas (VUB - Free University of Brussels), como profesor asociado, y en la Universidad de Uppsala, como investigador principal.
Comenta: Daniel Strand, CEMFOR.

Abstract
"This talk aims to contribute to the theoretical discussions on othering processes, by linking them to the dynamics of antagonism and agonism, as developed by Mouffe (2005, 2013). Building on two research projects, one on conflict transformation and community media in Cyprus, and one on the construction of the homeless subject position in Greece, an argument will be made to move beyond the constructions of enemy and adversary. Several trajectories will be considered, including the multiplicity of interacting antagonisms and agonisms, the existence of other others, and the possibility of synergism.”

The rise of the right wing and the reconfiguration of racism in Brazil 

Fecha: 2 de octubre, 2019
 

Joaze Bernardino Costa, Professor Associado 2 do Departamento de Sociologia de la Universidad de Brasília UnB. Comenta: Patricia Lorenzoni, tiene un doctorado en Historia de las ideas y es investigadora asociada en CEMFOR.

(Título traducción simultánea: El ascenso del ala derecha y la reconfiguración del racismo en Brasil)

Abstract: From the point of view of the hegemonic discourse, Brazil was treated throughout the twentieth century as an exceptionality in terms of harmonious coexistence between whites and blacks. This hegemonic discourse coexisted with a counter-hegemonic discourse of the black population that always denounced practices of racism in Brazil. The election campaign of 2018, which culminated in the rise of right wing parties to power, has caused Brazilian racism to come out of the closet and show its more overt aspect. The presentation will discuss the reconfiguration of racism in Brazil, which has resulted in its most cruel face, the genocide of black youth, as well as the dismantling of some of the achievements of the left-wing government that held power between 2003 and 2015. We will also develop a reflection on the need for a new leftist project which should recognize the centrality of racial issues in the country.

Joaze Bernardino-Costa, es Profesor Asociado de Sociología en la Universidad de Brasilia (Brasil). Sus investigaciones se refieren a acciones afirmativas, desigualdades raciales, trabajadoras domésticas, movimientos negros, teorías poscoloniales, teorías decoloniales, etc. Es autor de varios artículos y libros sobre cuestiones raciales y racistas en Brasil. Entre ellos, los siguientes libros: Decolonialidade e Pensamento Afro-diaspórico, 2018 (Decoloniality and Afrodiasporic Thought); Saberes Subalternos e Decolonialidade: os sindicatos das trabalhadoras domésticas no Brasil, 2015 ((Subaltern Knowledge and Decoloniality: the domestic workers union in Brazil). Conocimiento subalterno y decolonialidad: el sindicato de trabajadores domésticos en Brasil).

Seminarios de Investigación – Primavera 2019

Los seminarios son actividades abiertas tanto para académicos como estudiantes, siempre que no se indique lo contrario en la presentación del evento. 

Local: Engelska parken, 22-1017 (edificio 22). Horario: 15.15-17.00 (si no se indica otro horario). Todos nuestros eventos son seguidos de un encuentro post-seminario/vino de honor. 

EN RASIFIERAD ARBETARKLASS. VIT MASKULINITET OCH MÖJLIGHETERNA TILL EN FÖRESTÄLLD SOLIDARITET

"Una clase obrera racializada. Masculinidad blanca y oportunidades para solidaridades imaginarias". 

5 de junio, 2019
Horario: de 15:15 a 17:00
Local: Engelska parken, Edificio 22, sala 22-1009

Anders Neergaard, Universidad de Linköping. El seminario es presentado por Daniel Strand, CEMFOR.

Anders Neergaard  es profesor de sociología en el Instituto de Investigación sobre Migración, Etnicidad y Sociedad en la Universidad de Linköping. La investigación de Neergaard se centra en el poder y la resistencia específicamente relacionados con la discriminación, la racialización y el racismo. También le interesan las preguntas sobre el crecimiento del populismo de la derecha en la Europa contemporánea. Las publicaciones de Neergaard incluyen Den nya svenska arbetarklassen (2004) och Klassamhällets rasifiering (2018), (La nueva clase obrera sueca (2004) y la clasificación de la sociedad clásica (2018)).

Foto: Olof Holmgren

Hogares y cárceles - representaciones de la vida cotidiana en LA literatura argentina, escrita durante la dictadura 1976-83. 

22 de mayo, de 15.15 a 17.00.

Sofia Iaffa Nylén es Ph.D. Estudiante de literatura en la Universidad de Estocolmo. Su tesis trata de narrativa hispánica, escrita por autores latinoamericanos en el exilio durante la segunda parte del siglo XX. Mediante un estudio de los textos de Cristina Feijóo, Cristina Peri Rossi y Griselda Gambaro, entre otros, Sofía investiga cuestiones de activismo político literario, memoria, multilingüismo y racismo. 

En el seminario, Sofía presentará un capítulo de la tesis en el que analiza las representaciones literarias de la vida cotidiana durante la dictadura, en la colección de cuentos Cambio de Armas (1982) de Luisa Valenzuela. 

El seminario es presentado por Cecilia Luzon. Luzon tiene una maestría en literatura. Sus intereses de investigación se refieren a temas relacionados con el exilio, la migración y la poesía contemporánea.

ATT FÖRSTÅ DET SOM INTE GÅR ATT FÖRSTÅ. VITTNESMÅL OM FÖRINTELSEN BLAND ÖVERLEVARE I SVERIGE 
 

10 de abril, de 15.15 a 17.00. Atención, nuevo local: Sala 22-1017

"Entender lo que no se puede entender. Testimonios del Holocausto y sus sobrevivientes en Suecia". 

Bernt Hermele, periodista: Una conversación con Rebecka Katz Thor, Investigadora y critica en la Universidad de Södertörn.

Bernt Hermele es periodista y escritor. Hermele ha escrito varios libros sobre la vida y la cultura judías en Suecia, y fue reconocido en 2005 por el autobiográfico documental televisivo Mi madre fue asesinada por un terrorista suicida. Actualmente está trabajando con los sobrevivientes, un podcast con entrevistas de la última generación de sobrevivientes suecos del Holocausto.

Rebecka Katz Thor , Ph.D en estética en la Universidad Södertörn. Katz Thor recibió su doctorado en 2018 después de defender la disertación "Más allá del testigo: Representaciones del Holocausto y el Testimonio de imágenes". En su tesis, Katz Thor examina cómo las películas que documentan el Holocausto pueden servir como testimonio de los crímenes del nazismo.

What is Indigenous Studies?

20 de marzo, de 15:15 a 17:00

Conferencistas: Karin Eriksson, estudiante de doctorado en estudios escandinavos en la Universidad de Washington, Seattle. Su foco de investigación son los procesos coloniales suecos, contemporáneos en contextos sami. Kaisa Huuva, estudiante de doctorado en estudios de Sami en la Universidad de Umeå. Su investigación se centra en las formaciones del colonialismo de los colonos en la Suecia contemporánea.

¿Qué son los estudios indígenas? Este seminario es una introducción al creciente campo académico de los estudios indígenas. Discutiremos el desarrollo del campo, conceptos centrales y metodología.

Comentaristas: Mattias Gardell, Irene Molina, Ylva Habel - CEMFOR. El seminario será en inglés.

"DEFEND EUROPE AND LOVE YOUR PEOPLE". KONSPIRASJONSSNAKK PÅ SOSIALE MEDIER I DE YTREHØYRELANDSKAP

13 de marzo, de 15.15 a 17.00

"Defiende Europa y ama a tu gente". 

Alexa Døving, Universidad de Oslo: "Defiende Europa y ama a tu gente". Charla de conspiración en las redes sociales en el paisaje exterior. El seminario es presentado por Mattias Gardell, CEMFOR.

Alexa Døving, Investigadora en el Centro de Investigación sobre Extremismo en la Universidad de Oslo. Døving es uno de los principales expertos de Noruega en cuestiones de islamofobia, antisemitismo e identidades religiosas. Después de recibir su Ph.D. en Historia de la religión en 2005, ha publicado varios artículos y libros sobre diferentes formas de racismo en la Noruega contemporánea. Døving está trabajando actualmente en un proyecto sobre las actividades de la extrema derecha noruega en las redes sociales.

BLACK MARXISM: THE MAKING OF THE BLACK RADICAL TRADITION - CEMFOR'S Black Studies Network

Fecha: 15 de febrero, 2019
Horario: 13.00 - 15.00
Local: Engelska parken, Edificio 22, sala 22-0031, piso 2.

On the 15th of February, from 13 to 15 o'clock  it is time for the next Black Studies Reading seminar! This time it will be led by Sociology Professor Anders Neergaard, REMESO, Linköpng University, who will introduce the session by bringing  his perspectives on Cedric Robinson's book Black Marxism: The Making of The Black Radical Tradition (attaches as pdf here). Neergaard will also formulate a cluster of discussion questions, which will be sent via the mailing list in a few days. The seminar will be held in Swedish, but we welcome discussion entries in English from those who prefer that.

Foto: Olof Holmgren

AFROPUNK INTERNATIONAL: WILL "THE PEOPLE RESIST"?

Fecha: 20 de febrero, de 15.15 a 17.00
Lugar: Engelska parken, sal 22-1009

Afro-punk Internacional: "¿Resistirá el pueblo?"

Nafeesa Nichols, Universidad de Bergen: El seminario será presentado por Ylva Habel, CEMFOR.

Nafeesa T. Nichols Estudiante de doctorado en la Universidad de Bergen. Su proyecto de tesis, titulado "Espacios populares: espacio, raza y género en cuatro novelas sudafricanas contemporáneas", explora cómo los lugares urbanos en Sudáfrica continúan restringiendo a los ciudadanos negros incluso después del Apartheid. Nichols también se interesa en el activismo político y los movimientos culturales populares como el afropunk y el hip hop.

Seminarios de Investigación 2018

THE TANGLED WEB OF BELONGING

12 de diciembre 2018
Nina Mangalanayagam: ​The Tangled Web of Belonging

En este seminario se entretejerán historias de otredad, cuentos de hadas y narrativas de unidad y separación dentro de un relato sobre la pertenencia. Mangalanayagam reflexiona sobre la complejidad de los orígenes múltiples en el Occidente postcolonial y cómo es esto explorado en sus propias obras de arte visual. 

Nina Mangalanayagam es una artista visual cuyo trabajo incluye imágenes tanto inmóviles como en movimiento. Tiene una maestría en fotografía del Royal College of Art (Reino Unido) y un Phd (por práctica) de la Universidad de Westminster (Reino Unido). En su trabajo práctico, Nina explora temas sobre pertenencia e hibridación usando, frecuentemente un acercamiento semi-autobiográfico. Su investigación analiza los puntos cambiantes de identificación en su propia experiencia teniendo orígenes múltiples para poder explorar las dicotómicas nociones – blancas y negras– de identidad. Nina es docente invitada en diferentes instituciones tanto en el Reino Unido como en Escandinavia. Sus actuales y más recientes instituciones incluyen Universidad de Portsmouth, Camberwell College of Arts, en el Reino Unido y Akademin Valand en Gotemburgo, Suecia.

El seminario será en inglés. 

Nina Mangalanayagam

Última actualización: 2022-09-23