bokreleaser 

tidigare bokreleaser 2021

MIGRATION OCH ETNICITET: PERSPEKTIV PÅ MÅNGFALD I SVERIGE

Medverkar: Mehrdad Darvishpour, Charles Westin (red), Mehek Muftee, CEMFOR och Mattias Gardell, vetenskaplig ledare CEMFOR. Susanne Urban, Uppsala universitet.

Datum: 17 november
Tid: 15:15-17:00
Plats: Sal 22-1017, Engelska parken Uppsala universitet.
Sänds även via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68815476590

Denna tredje omarbetade upplaga ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migrationsfrågor i Sverige. Medverkande författare har uppdaterat sina bidrag. Åtta nya kapitel av stor aktualitet har tagits med, bland annat ett om antimuslimsk rasism (islamofobi) och dess konsekvenser. Boken består av tre delar. Del I tar upp teori om etniska relationer i förhållande till social stratifiering, integration och maktrelationer. Del II belyser villkoren för de fem nationella minoriteterna i Sverige. I del III beskrivs svensk invandrings- och flyktingpolitik, och ensamkommande ungdomars situation. Här behandlas även diskriminering på arbetsmarknaden, bostadssegregation, kriminalitet, migration och hälsa, heder, jämställdhet och maskulinitet samt medias konstruktion av invandrare. Migration och etnicitet riktar sig till studenter och forskare inom sociologi, socialt arbete och IMER. 

ÄLVEN  

Konstnär Eva Stina Sandling samtalar om sin senaste bok Älven med Patricia Lorenzoni, idéhistoriker och forskare vid CEMFOR. Inledare och moderator är May-Britt Öhman, forskare vid CEMFOR och ledare för forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat

Datum: 29 september
Tid: 15:15-17:00 
Plats: Zoom Password: 867658

Eva Stina Sandling är konstnär, bosatt i byn Porsi vid stora Lule älv. Ortsnamnet härstammar från det lulesamiska språket och berättar om forsen med sina skummande kaskader av vatten. Sandling arbetar med bild som språk. Material och teknik varierar, ibland tar sig ord och texter in i sammanhangen. Sandling har de senaste åren utforskat bilderboksmediet ur de norrbottniska glesbygdsbarnens perspektiv. Barnen som lever där åtråvärda naturresurser finns, där exploateringar och hot i ett krympande livsutrymme tar plats i vardagen. I "Älven" berättas ur barnets perspektiv om när exploateringen av Lule älv kom till byn på 1950-talet. 

Eva Stina Sandling medverkar i filmen "Älven, min vän", Ambühl, 2018, där hon som en av fyra kvinnor längs Sveriges mest vattenkraftsutbyggda älv, berättar om sin relation till älven och om arbetet med boken. Såväl filmen som boken har erhållit stöd från forskningsprojektet Dálkke: urfolksperspektiv på klimat, ett projekt inom det Nationella forskningsprogrammet om klimat, finansierat av FORMAS. 

OJÄMLIKHET OCH RASISM PÅ SVENSKA ARBETSPLATSER  

Medverkar: Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet och Lena Sohl är biträdande lektor i sociologi vid Södertörns högskola och Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Datum: 6 oktober
Tid: 15:15-17:00 
Plats: Sal 22-1017, Engelska parken Uppsala universitet
Bokrealeset kan även följas via Zoom här https://uu-se.zoom.us/j/69944695772

Vad händer på våra arbetsplatser när vårt samhälle blir alltmer ojämlikt? Inom flera sektorer av arbetslivet vittnar utlandsfödda lönearbetare om svårigheter rasistiska kunder eller vårdtagare, gliringar från kollegor, omotiverade löneskillnader och höga krav på svenskkunskaper medan mångspråkighet inte är meriterande.

Ojämlika arbetsplatser lyfter 22 forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner fram de många former av ojämlikhet som återfinns på svenska arbetsplatser. Författarna belyser också klass- och genusbaserade orättvisor och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra. Med sina skildringar av rasifierad ojämlikhet på olika arbetsplatser är boken den första i sitt slag i Sverige, och den innehåller även bidrag som ger internationella och historiska perspektiv.

Genom beskrivningar och analys av ett alltmer ojämlikt förvärvsliv tar sig författarna an en högst aktuell och central samhällelig utmaning. Hur kan strukturell ojämlikhet och diskriminering motverkas? Vilka arbetssätt kan leda till ett mer inkluderande och jämlikt arbetsliv?
Open Access: https://kriterium.se/site/books/e/10.21525/kriterium.30/

MAN KAN FLY EN GALNING MEN INTE GÖMMA SIG FÖR ETT SAMHÄLLE: 10 ÅR EFTER UTØYA

Författare: Ali Esbati, utbildad till civilekonom. Har arbetat som debattredaktör på norska tidningen Klassekampen, samt var med och grundade den norska tankesmedjan Manifest. Idag Riksdagsledamot (V).

Datum: 20 oktober
Tid: 18.00-20.00 
Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken

Den 22 juli 2011 var Ali Esbati på Utøya för att hålla en föreläsning på AUFs sommarläger. Han blev en av dem som överlevde terrorattacken av Anders Behring Breivik. Boken berättar i detalj de dramatiska händelser som visade sig bli den blodigaste terroristattacken i nordisk historia sedan andra världskriget. Terrorattacken var en avsiktlig politisk handling, grundad i en högerextrem ideologi som existerade före attacken och som också lever vidare efter det att gärningsmannen fängslats. Det är i sig ett uttryck för en större rörelse som påverkar hela det politiska landskapet i västvärlden.

Boken är en politisk berättelse med en personlig ton. Den berör förändringarna i debattklimatet, tendenser till avhumanisering i frågor om invandring och integration, och reflekterar över den sociala betydelsen av dessa. Genom att väva samman händelserna på Utøya med Alis personliga berättelse, samt reflektioner över tiden vi lever i tio år senare, är boken ett bidrag både till att komma ihåg och att kollektivt behandla tragedin den 22 juli.

Svartskalle - en svensk historia   

America Vera-Zavala samtalar om sin senaste bok Svartskalle - en svensk historia (Ordfront, 2020) med Mehek Muftee sociolog och forskare på CEMFOR. Moderator och inledare för samtalet är Irene Molina, vetenskaplig ledare på CEMFOR.

Datum: 12 maj
Tid: 15.15 - 17.00
Plats: Zoom -
Föranmälan via länken här

”Är jag 16 år när jag kallar mig själv svartskalle för första gången? Sedan dess söker jag efter de rätta orden. Omständigheterna tvingar mig acceptera orden jag hittar: svartskalle, blatte, rasifierad. Rasism har inte varit en fråga jag vill ägna mig åt. Men hösten 2015 går jag in i en djup sorg. Jag ser rasismen klarare än någonsin. Den här texten är ett försök att bearbeta sorgen”

Med utgångspunkt sitt eget liv och uppväxt samt erfarenheter från politiken och teatervärlden kartlägger och undersöker America Vera-Zavala rasismens utveckling i Sverige.

Biografi

America Vera-Zavala är dramatiker, författare och debattör. Hon blev tidigt känd som politisk aktivist inom rörelsen för global rättvisa. Hon har skrivit flera böcker om demokrati och globalisering och medverkade i Lars Noréns projekt Den polske rörmokaren, vilket resulterade i hennes debutpjäs, Concha Tu Madre.

Migrants and Natives - "Them"and "Us" Mainstream and Radical Right Political Rhetoric in Europe  


Datum: 3 mars
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom - 
Föranmälan krävs via länken här

During this book release professor Kristina Boréus (IBF) will discuss her latest book, Migrants and Natives (Sage, 2021) together with initiated scholars in the field.

In her new book "Migrants and Natives" (Sage, 2020), political scientist Kristina Boréus explores hostile and anti-immigration rhetoric in contemporary European politics. Topical and timely, the book guides the reader through the trajectories of radical right parties and contextualizes discriminatory rhetoric in wider immigration and integration politics.
In this book launch, Boréus discusses "Migrants and Natives" with political scientist Karin Borevi from Södertörn University.

Kristina Boréus is Professor of Political Science at the Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University. Her research interests include ideology studies, right-wing populism and discourse-analysis.

Karin Borevi is Associate Professor of Political Science at the Department of Political Science, Södertörn University. Her research interests include studies of immigration, citizenship and multiculturalism.

Dagbok från Brasilien - fascismen utifrån och inifrån 

Datum: 3 februari
Plats: Zoom:
Föranmälan krävs här 

Med utgångspunkt i Patricia Lorenzonis bok Dagbok från Brasilien (Glänta, 2020) samt Marcia Sá Cavalcante Schubacks kommande bok O Fascismo da Ambiguidade (Tvetydighetens fascism, Editora UFRJ 2021) samtalar Lorenzoni och Schuback om den politiska situationen i Brasilien, hur den relaterar till händelser i andra delar av världen, fascismens utbredning och motståndets möjligheter.

Patricia Lorenzoni är idéhistoriker verksam vid CEMFOR. Hennes forskning kretsar kring representationer och begripliggörande av våld, lidande och förlust i relation till kolonialism, rasism och migration. Marcia Sá Cavalcante Schuback är professor i filosofi vid Södertörn Högskola. Hon arbetar sedan många år med exilens villkor i relation till fenomenologisk och existentialistisk filosofi. Under senare år har hon i sin forskning intresserat sig för fascismens samtida former och dess relation till minne och glömska.

Samtalet modereras av professor Mattias Gardell och hålls på svenska.

tidigare bokreleaser 2020

Frigörelsen. Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder

Datum: 4 november
Tid: 16.00-18.00
Plats:
 Zoom, föranmälan här

Bokrelease och samtal om den romska medborgarrättsrörelsen. 
Presentation av Jan Selling, docent i historia och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola med inriktning mot romsk lärarutbildning.
I Panelen: Sunita Memetovic, Advokat och tidigare Referensgrupp för arbete med strategi för romsk inkludering vid Regeringskansliet.
Hans Caldaras, sakkunnig i romernas historia, kulturer och frågor gällande mänskliga rättigheter, diskriminering och rasism.

Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Mattias Gardell; CEMFOR.

Abstract

Alltsedan den internationella romska medborgarrättsrörelsen tog form i Paris kosmopolitiska miljö efter andra världskrigets slut har upprättelse, medborgarrätt och kamp mot antiziganism varit dess gemensamma nämnare. Jan Selling visar i sin aktuella bok hur romska utomparlamentariska aktioner uppstått och verkat, liksom hur avkoloniseringen av romska studier sker och hur romska intellektuella själva äntrar scenen. Hur ser då denna frigörelses förutsättningar ut i Sverige och i andra länder? Det är en av de frågor som diskuteras här. Den aktuella tiggeridebatten belyses likaså. Centralt för analysen är begreppet historisk rättvisa, ett koncept som på senare år fått allt större betydelse även i Sverige.

webinar: Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter

Datum: 2 september
Tid: 15.15-17.00
Plats: Zoom: Anmälan krävs

För att registrera din anmälan följ länken här
Efter registrering får du en bekräftelse och information hur du deltar på webinarium.

Ensamkommande upplevelser & professionellas erfarenheter: Integration, inkludering och jämställdhet, analogi redigerad av Mehrdad Darvishpour och Niclas Månsson, Liber 2019.

Presentation av Mehrdad Darvishpour.
Ordförande: Per-Erik Nilsson/CEMFOR.
Kommentator: Patricia Lorenzoni/CEMFOR.

Om boken

Den här antologin tar upp både framgångsfaktorer och hinder när det gäller de ensamkommandes livskvalitet, hälsa, välfärd, skolgång, arbetsmarknad och deras fortsatta inkludering och integration i samhället. Antologin tar upp tre teman:
- Ensamkommande ungas inträde på arbetsmarknaden samt deras hälsa.
- Ensamkommandes egna upplevelser av mottagande, samhällelig etablering, integration och jämställdhetsutveckling.
- Myndigheters och organisationers erfarenheter, utmaningar och möjligheter för ungdomarnas integration.
På den här sidan kan man läsa mer om boken

Om författarna

Antologins redaktörer är Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola och Niclas Månsson, professor i allmän pedagogik vid Södertörns högskola. Bokens övriga författare är verksamma vid Göteborgs universitet, Jönköping University, Linköpings universitet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Röda korsets högskola och Stockholms universitet.

Medförfattare:

Aycan Çelikaksoy - Magnus Dahlstedt - Elin Ekström - Andreas Fejes - Mirjam Hagström - Daniel Hedlund - Marcus Herz - Magnus Hoppe - Farhad Jahanmahan - Ulrika Jepson Wigg - Josefin Klöfvermark - Philip Lalander - Mohammadrafi Mahmoodian - Hélio Adelino Manhica - Ildikó Asztalos Morel - Nicole Nunez Borgman - Live Stretmo - Eskil Wadensjö - Ulrika Wernesjö

TIDIGARE BOKRELEASER 2019

Undoing Homogeneity in the Nordic Region

Datum: 27 november

Suvi Keskinen, Unnur Dís Skaptadóttir och Mari Toivanen (Eds.)

Suvi Keskinen, Professor and an Academy Research Fellow in the Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism (CEREN) at the University of Helsinki, Finland. She is the co-editor of Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. 

This book critically engages with dominant ideas of cultural homogeneity in the Nordic countries and contests the notion of homogeneity as a crucial determinant of social cohesion and societal security. Showing how national identities in the Nordic region have developed historically around notions of cultural and racial homogeneity, it exposes the varied histories of migration and the longstanding presence of ethnic minorities and indigenous people in the region that are ignored in dominant narratives. With attention to the implications of notions of homogeneity for the everyday lives of migrants and racialised minorities in the region, as well as the increasing securitisation of those perceived not to be part of the homogenous nation, this volume provides detailed analyses of how welfare state policies, media, and authorities seek to manage and govern cultural, religious, and racial differences. With studies of national minorities, indigenous people and migrants in the analysis of homogeneity and difference, it sheds light on the agency of minorities and the intertwining of securitisation policies with notions of culture, race, and religion in the government of difference. As such it will appeal to scholars and students in social sciences and humanities with interests in race and ethnicity, migration, postcolonialism, Nordic studies, multiculturalism, citizenship, and belonging.

Recensioner          Författare

'När betongen rätar sin rygg'- Ortenrörelsen och folkbildningens renässans

Datum: 18 september

René León Rosales, Fil. Dr. i Etnologi, foskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Hans forskning fördjupar sig i de effekter som segregation och en rasifiering av staden har på ungdomars identitetsprocesser samt vilka strategier de utvecklar för att hantera dessa strukturer.

Kommentatorer:
Rami Al-Khamisi från rörelsejuridik
Irene Molina, Vetenskaplig ledare för CEMFOR.

Ortenrörelsen är det samlande namnet på den mobilisering som nu sker i stigmatiserade bostadsområden runt om i hela Sverige. För mer än hundra år sedan ställde den svenska arbetarklassen krav på rösträtt och anständiga livsvillkor. Vid sidan av fackföreningar och politiska partier skapades också en folkbildande och kulturpolitisk rörelse som syftade till att ge upprättelse och ingjuta mod i de grupper som vid denna tid kämpade för att bli en del av samhället. I dag höjer förortsvärlden sina röster och ställer krav på fördelningspolitik och på att bli betraktade som fullvärdiga medborgare. På ett motsvarande sätt som i början av det förra seklet sker det idag parallellt med de politiska kraven en organisering runt sökandet efter den kunskap och bildning som kan stärka självkänslan och ge vägledning åt kampen för ett rättvist samhälle. Denna bok handlar om bakgrunden till och framväxten av denna nya förortsmobilisering, Ortenrörelsen.

Recension av Per Wirtén i Sydsvenskan

Bokens författare
Ove Sernhede är senior professor vid Göteborgs universitet.
Johan Söderman är professor vid Göteborgs universitet.
René León Rosales är forskningsledare vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Obs! Samtalet kommer att vara på svenska.

French Populism and Discourses on Secularism (London and New York: Bloomsbury, 2019)

Välkommen till en spännande diskussion om Fransk populism och nationalism.

Datum: 6 september. Tid: kl. 14.00–16.00
Plats: Engelska parken Hus 22, sal 22-0031, Uppsala universitet.
Adress: Thunbergsvägen 3C, Uppsala.

Deltagare: Per-Erik Nilsson (författare), docent i religionssociologi och föreståndare, CEMFOR, Uppsala universitet. Kommentator: Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. 

Per-Erik Nilsson takes a religious studies approach to analyse the intersections of secularism, nationhood and populism in contemporary France. This book provides insight into the French and European radical-nationalist ideology and activism, and contributes to our understanding of the complex relationship between religion and the state in contemporary Europe and beyond.

When Marine Le Pen became the leader of the radical nationalist and populist party National Front in 2011, she made clear that secularism was a core value of party. This signalled a significant shift in the party's rhetorical strategies and previous reluctance to embrace secularism. Nilsson argues that this conspicuous appropriation first came about as a logical result of the obsession of the established mainstream political parties and news media with questions of secularism, national identity and Islam. He shows that a key player in understanding the National Front's change is the web-based journal Riposte Laïque, which has become a central actor in French radical-nationalist and anti-Muslim web and street-based activism. For the first time, this source is examined in order to understand French radical nationalists' recent appropriation of secularism, as well as debates on secularism, national identity and Islam in France more broadly. (London and New York: Bloomsbury, 2019)
.................................................................................................
Recensioner:
"In this in-depth dissection of an important French identitarian far-right movement, Per-Erik Nilsson gives us a clear insight into how these anti-Muslim activists, misleadingly claiming to work in the cause of secularism, argue and mobilize in their frightening attemt to carry out a religious cleansing of France." John R. Bowen, Dunbar-Van Cleve Professor in Arts & Sciences, Washington University in St. Louis, USA, and author of On British Islam (2006) and Can Islam be French? (2009).

"This timely book is a must-read for those interested in (and concerned by) how laîcité has been mobilized for nationalist, racist, and xenophobic ends. Why laîcité and why now? Scholars in a diverse range of fields will find answers in this empirically and theoretically rich monograph."
Jennifer A. Selby, Memorial University of Newfoundland, Canada, and author of Questioning French Secularism (2012). French Populism and Discourses on Secularism

Obs. Samtalet sker på svenska.

TIDIGARE BOKRELEASER 2018

Open Source Jihad. Problematizing the Academic Discourse on Islamic Terrorism in Contemporary Europe

5 december 2018, kl. 15.15-17.00
Uppsala universitet, Engelska parken, lokal 22-1017

Författare ​Per-Erik Nilsson samtalar med Amir Rostami, forskare i sociologi vid Stockholms universitet. 

 

Mammorna

1 oktober, kl. 18.00–20.00
Plats: Humanistiska teatern

Mödrarna från utkanten talar: Ett samtal mellan Alexandra Pascalidou, författare till boken Mammorna, och Irene Molina (CEMFOR) som forskar inom projektet Invandrade mödrar – rasifierade barn. Vägval, konflikter och visioner.

Anmälan krävs, senast 28/9
Anmäl dig här http://doit.medfarm.uu.se/kurt12490

Theorizing Nordic Nations as constituent partners of Black Europe and the African Diaspora

Datum: 5 juni, 2018. Tid: 15.15-17.00. Plats: Engelska parken, hus 22-1017. Uppsala universitet.

Stephen Small, är professor i afroamerikanska studier, University of California, Berkeley och har  undervisat på Department of African American Studies sedan 1994. Han fick sin Ph.D. i sociologi vid University of California, Berkeley, (1989); hans MS.C i samhällsvetenskap, från University of Bristol (1983); och hans B.A. (heders) i ekonomi och sociologi från University of Kent i Canterbury (1979).  Stephen Small’s forskning är organiserad kring den samhällsvetenskapliga analysen av samtida rasformationer, och behandlar kopplingar mellan historiska strukturer och samtida manifestationer av rasformationer i USA och på andra håll i den afrikanska diasporan. The importance of Black dialogues in the European academic sphere: An interview with UC Berkeley professor Stephen Small.

Abstract

20 frågor och svar på den svarta Europa. Den här boken sätter svarta människor i Europa i centrum för akademisk och politisk analys; definierar och förhör några av de viktigaste delarna av det svarta Europa, i det förflutna och nuvarande; och beskriver och utvecklar omständigheterna hos svarta människor i tolv nationer i Europa (listade nedan). Vilka är vi? Hur kom vi hit (historiskt)? Var finns vi? Vilka är våra ekonomiska, politiska och sociala omständigheter? Vilka är våra huvudorganisationer, inklusive svarta kvinnors organisationer? Vilka är våra prioriteringar och vilka åtgärder, aktiviteter är vi involverade i – vad är vår agens – för att möta den institutionella rasismen och uppnå social rättvisa?

Det finns 46 nationer i Europa, med mer än 770 miljoner människor. Jag uppskattar drygt 7 miljoner svarta människor i Europa som helhet, och jag uppskattar att mer än 90% av alla svarta människor i Europa idag finns i tolv nationer. Dessa nationer är Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Portugal och Belgien; Spanien, Tyskland och Italien; Danmark, Norge, Sverige och Irland. Detta är hjärtat av det Svarta Europa. The primary focus is on citizenship and institutional racism

Ethnic and Racial Studies

THE OXFORD HANDBOOK OF THE RADICAL RIGHT

Tid: 11 april, 2018 kl. 15.00-17.00. Plats: Engelska parken, hus 22-1017. Uppsala universitet.

By integrating various strands of scholarship on the radical right that covers different regions and different research perspectives, The Oxford Handbook of the Radical Right provides an authoritative and state of the art overview of the topic that will set the agenda for scholarship on the radical right for years to come.
Jens Rydgren is Chaired Professor of Sociology at Stockholm University. He is working within the fields of political sociology, ethnic relations, and social network analysis. He is the author and editor of several books - most recently, Class Politics and the Radical Right (ed. 2013, Routledge),and he publishes regularly in leading social science journals, such as the American Journal of Sociology, British Journal of Sociology, European Journal of Political Research, and Social Networks.                                           
Författare: Jens Rydgren. Discussant: Mattias Gardell och Heléne Lööw. Språk: Svenska.
 

VIT MIGRATION - KÖN, VITHET OCH PRIVILEGIER I TRANSNATIONELLA MIGRATIONSPROCESSER

Tid: 14 mars, 2018 kl. 15.00-17.00. Plats: Engelska parken, hus 22-1017, Uppsala universitet. 

Migration handlar inte alltid om en desperat jakt på en bättre framtid i Europa eller Nordamerika. Genom intervjuer med svenska kvinnor som migrerat till sydvästra USA, Singapore och den spanska solkusten utforskar sociologen Catrin Lundström samtida västerländsk migration, som präglas både av de transnationella ras- och klassprivilegier som vita migranter bär med sig och av en särskild sårbarhet kopplad till kön. Här diskuteras den dynamik som formar vita migrantkvinnors liv som välbärgade hemmafruar, medföljande och livsstilsmigranter. En del av kvinnorna i studien har flyttat för kärleks skull, medan andra har rest för att arbeta eller studera under en begränsad period men sedan stannat kvar. Några är medföljande till sina utlandsstationerade män under ett antal år. Andra väljer att tillbringa pensionen i ett annat land med en annan livsstil.

Om vithet och svenskhet

Författare: Catrin Lundström. Discussant: Katarina Mattsson.

SEKULARISM POPULISM XENOFOBI EN ESSÄ OM RELIGIONSDEBATTEN

Tid: Tisdag 6 februari, 2018 kl. 15.00 – 17.00                                                                              Plats: Engelska parken, hus 22-1017 Tid: 15.15-17.00.

Sekularism, populism, xenofobi granskar Mattias Martinson, professor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet, den nya mediedebatten kring religion som kan skönjas ungefär från 2010 och framåt.      

Författare. Mattias Martinsson  Discussant: Per-Erik Nilsson     

                                           

DEN ENSAMME TERRORISTEN: OM LONEWOLVES, NÄTHAT OCH BRINNANDE FLYKTINGANLÄGGNINGAR

Tid: Måndag 2 oktober, 2017 kl 15-17.
Plats: Universitetshuset, sal VIII, Uppsala universitet.

Hotet från ensamagerande terrorister ökar. Även i Sverige. Vad drev Rakhmat Akilov, Anton Lundin Pettersson, Peter Mangs och Taimour Abdulwahab att döda för att nå politiska mål? Vad får en människa att attackera ett flykting- boende, en moské, en synagoga eller en romsk boplats?

Heléne Lööw, Mattias Gardell och Michael Dahlberg-Grundberg har, på uppdrag av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, kartlagt attackerna mot asylboenden, bedömt hotet från ”ensamvargar” och undersökt sociala medier som politiskt verktyg för våldspredikanter i Sverige. Det övergripande syftet har varit att belysa symbiosen mellan organiserad och oorganiserad politisk våldsbrottslighet.

”Den ensamme terroristen?” är en skakande och grundligt underbyggd redogörelse för den våg av dödligt politiskt våld som skruvat upp oron i landet. Hur ska vi förstå utvecklingen? Och är den ensamme terroristen verkligen ensam?

Seminariet inleds med att författarna presenterar boken och dess resultat. Presentationen följs upp med ett samtal kring de utmaningar ensamagerande extremister innebär för samhället och dess myndigheter.

Seminariet är ett samarrangemang mellan CEMFOR och Centrum för polisforskning, Uppsala universitet, samt Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Ordfront förlag.

Inbjudan

Anmäl dig här

Läs recension på Aftonbladet.se

Boklista

Lions of the North: Sounds of the New Nordic Nationalism

Den 12 september 2017 presenterade Benjamin Raphael Teitelbaum sin nya bok Lions of the North: Sounds of the New Nordic Nationalism (Oxford University Press, 2018). I boken undersöker Teitelbaum den dynamiska kopplingen mellan musik och politik i den nordiska radikalnationalistiska miljön.

Homonationalism

Hur blev samhällets mest föraktade ett rosa kapital och en symbolisk maktfaktor. Genom intervjuer med queeraktivister, forskare och nationalistiska bögar tar boken upp hur kampen för hbtq-personers rättigheter får en instrumentell betydelse när nationalistiska rörelser i Europa brännmärker samhällets nya ”andra”: migranter, flyktingar och muslimska grupper.
Abstract

Ras och vithet - Svenska rasrelationer igår och idag

Abstract
Innehållsförteckning

100 % kamp Rättigheter och kulturarv (antologi)
I denna antologi har tolv forskare och aktivister valt ut ett kampområde som de antingen själva varit del av och agerat i eller som de ägnat sig åt inom sin forskning. De medverkande aktivisterna är alla aktiva i samtida rättighetskamper och bidrar med aktuella inifrånperspektiv av kamp; det handlar om samers, dövas, transpersoners rättigheter, om funktionsrätt och om hbtq­kamp.
Mer information
Innehållsförteckning
Kapitlet: Dags att berätta transpersoners historia

50 rättighetskamper i Sverige 1890-2017 (bokkatalog)
För ett år sedan gjordes  ett upprop till civilorganisationer, arkiv och museer om att komma in med uppslag, material eller förslag på vilka rättighetskamper i Sverige vi alla behöver bli påminda om i en tid då mänskliga rättigheter är hotade. 
Mer information

The Nazi-Fascist New Order for European Culture
Författare: Benjamin G. Martin

Senast uppdaterad: 2022-02-01